Translations by Ferhat TUNÇTAN

Ferhat TUNÇTAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 214 results
364.
Re_name...
2012-09-20
Ye_niden Adlandır...
365.
Rename Search "%s" to "%s"
2012-09-20
"%s" i "%s" Olarak Yeniden Adlandır
366.
Delete Search "%s"
2012-09-20
"%s" Aramasını Sil
376.
Rate %s
2012-09-20
%s i Değerle
377.
Set rating to %s
2012-09-20
Değerlemeyi %s e ayarla
378.
Setting rating to %s
2012-09-20
Değerleme %s e ayarlanıyor
379.
Display %s
2012-09-20
%s i Göster
380.
Only show photos with a rating of %s
2012-09-20
Değerlemesi yalnızca %s olan fotoğrafları göster
381.
%s or Better
2012-09-20
%s veya Daha İyisi
382.
Display %s or Better
2012-09-20
%s veya Daha İyisini Göster
383.
Only show photos with a rating of %s or better
2012-09-20
Değerlemesi yalnızca %s veya daha iyisi olan fotoğrafları göster
458.
Unable to process monitoring updates: %s
2012-09-20
İzleme güncellemeleri işlenemedi: %s
459.
No events
2012-09-20
Olaylar yok
460.
No events found
2012-09-20
Hiçbir olay bulunamadı
465.
%d Photo/Video
%d Photos/Videos
2012-09-20
%d Photoğraf/Video
467.
%d Photo
%d Photos
2013-06-08
%d Fotoğraf
468.
No Event
2012-09-20
Olay yok
469.
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2012-09-20
%s: %s için geçici bir dosya oluşturulamıyor
475.
Export
2012-09-20
Dışa Aktar
477.
Unable to write to photo database file: %s
2012-09-20
Fotoğraf veritabanı dosyasına yazılamıyor: %s
478.
Error accessing database file: %s Error was: %s
2012-09-20
Veritabanı dosyasına erişirken hata: %s Hata şuydu: %s
479.
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue?
This will remove the tag "%s" from %d photos. Continue?
2012-09-20
Bu işlem "%s" etiketini %d fotoğraf(lar)dan kaldıracak. Devam edilsin mi?
480.
This will remove the saved search "%s". Continue?
2012-09-20
Bu işlem kayıtlı "%s" aramasını kaldıracak. Devam edilsin mi?
483.
Shotwell couldn't create a file for editing this photo because you do not have permission to write to %s.
2012-09-20
Shotwell bu fotoğrafı düzenlemek için bir dosya oluşturamıyor çünkü %s ye yazmaya izniniz yok.
493.
Export metadata
2012-09-20
Metadata'yı dışa aktar
495.
1 duplicate photo was not imported:
%d duplicate photos were not imported:
2012-09-20
%d fotoğraf kopyası içe aktarılmadı:
496.
1 duplicate video was not imported:
%d duplicate videos were not imported:
2012-09-20
%d video kopyası içe aktarılmadı:
497.
1 duplicate photo/video was not imported:
%d duplicate photos/videos were not imported:
2012-09-20
%d fotoğraf/video kopyası içe aktarılmadı:
498.
1 photo failed to import due to a file or hardware error:
%d photos failed to import due to a file or hardware error:
2012-09-20
%d fotoğrafın dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
499.
1 video failed to import due to a file or hardware error:
%d videos failed to import due to a file or hardware error:
2012-09-20
%d videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
500.
1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:
%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:
2012-09-20
%d fotoğrafın/videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
501.
1 file failed to import due to a file or hardware error:
%d files failed to import due to a file or hardware error:
2012-09-20
%d dosyanın içe aktarımı dosya veya donanım hatası dolayısıyla başarısız:
502.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2012-09-20
%d fotoğrafın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi klasörü yazılabilir değildi:
503.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2012-09-20
%d videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi klasörü yazılabilir değildi:
504.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2012-09-20
%d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi klasörü yazılabilir değildi:
505.
1 file failed to import because the photo library folder was not writable:
%d files failed to import because the photo library folder was not writable:
2012-09-20
%d dosyanın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi klasörü yazılabilir değildi:
506.
1 photo failed to import due to a camera error:
%d photos failed to import due to a camera error:
2012-09-20
%d fotoğrafın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
507.
1 video failed to import due to a camera error:
%d videos failed to import due to a camera error:
2012-09-20
%d videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
508.
1 photo/video failed to import due to a camera error:
%d photos/videos failed to import due to a camera error:
2012-09-20
%d fotoğrafın/videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
509.
1 file failed to import due to a camera error:
%d files failed to import due to a camera error:
2012-09-20
%d dosyanın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
510.
1 unsupported photo skipped:
%d unsupported photos skipped:
2012-09-20
%d desteklenmeyen fotoğraf atlandı:
511.
1 non-image file skipped.
%d non-image files skipped.
2012-09-20
%d resim olmayan dosya atlandı:
512.
1 photo skipped due to user cancel:
%d photos skipped due to user cancel:
2012-09-20
%d fotoğraf kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
513.
1 video skipped due to user cancel:
%d videos skipped due to user cancel:
2012-09-20
%d video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
514.
1 photo/video skipped due to user cancel:
%d photos/videos skipped due to user cancel:
2012-09-20
%d fotoğraf/video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
515.
1 file skipped due to user cancel:
%d file skipped due to user cancel:
2012-09-20
%d dosya kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
516.
1 photo successfully imported.
%d photos successfully imported.
2012-09-20
%d fotoğraf başarıyla içe aktarıldı.
518.
1 photo/video successfully imported.
%d photos/videos successfully imported.
2012-09-20
%d fotoğraf/video başarıyla içe aktarıldı.
527.
_Trash File
_Trash Files
2012-09-20
_Çöp Dosyalar
529.
Revert External Edit?
2012-09-20
Harici Düzenlemeye Dönsün mü?