Translations by Fatih Bostancı

Fatih Bostancı has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
465.
%d Photo/Video
%d Photos/Videos
2013-08-04
%d Fotoğraf/Video
%d Fotoğraf/Video
479.
This will remove the tag "%s" from one photo. Continue?
This will remove the tag "%s" from %d photos. Continue?
2013-08-04
Bu işlem, "%s" etiketini %d fotoğraftan kaldıracak. Devam etmek istiyor musunuz?
Bu işlem, "%s" etiketini %d fotoğraftan kaldıracak. Devam etmek istiyor musunuz?
495.
1 duplicate photo was not imported:
%d duplicate photos were not imported:
2013-08-04
1 fotoğraf kopyası içe aktarılmadı:
%d fotoğraf kopyası içe aktarılmadı:
496.
1 duplicate video was not imported:
%d duplicate videos were not imported:
2013-08-04
1 video kopyası içe aktarılmadı:
%d video kopyası içe aktarılmadı:
497.
1 duplicate photo/video was not imported:
%d duplicate photos/videos were not imported:
2013-08-04
1 fotoğraf/video kopyası içe aktarılmadı:
%d fotoğraf/video kopyası içe aktarılmadı:
498.
1 photo failed to import due to a file or hardware error:
%d photos failed to import due to a file or hardware error:
2013-08-04
1 fotoğrafın dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
%d fotoğrafın dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
499.
1 video failed to import due to a file or hardware error:
%d videos failed to import due to a file or hardware error:
2013-08-04
1 videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
%d videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
500.
1 photo/video failed to import due to a file or hardware error:
%d photos/videos failed to import due to a file or hardware error:
2013-08-04
1 fotoğrafın/videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
%d fotoğrafın/videonun dosya veya donanım hatası dolayısıyla içe aktarımı başarısız:
501.
1 file failed to import due to a file or hardware error:
%d files failed to import due to a file or hardware error:
2013-08-04
1 dosyanın içe aktarımı dosya veya donanım hatası dolayısıyla başarısız:
%d dosyanın içe aktarımı dosya veya donanım hatası dolayısıyla başarısız:
502.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2013-08-04
1 fotoğrafın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
%d fotoğrafın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
503.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2013-08-04
1 videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
%d videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
504.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2013-08-04
1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
%d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
505.
1 file failed to import because the photo library folder was not writable:
%d files failed to import because the photo library folder was not writable:
2013-08-04
1 dosyanın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
%d dosyanın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kütüphanesi dizini yazılabilir değil:
506.
1 photo failed to import due to a camera error:
%d photos failed to import due to a camera error:
2013-08-04
1 fotoğrafın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
%d fotoğrafın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
507.
1 video failed to import due to a camera error:
%d videos failed to import due to a camera error:
2013-08-04
1 videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
%d videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
508.
1 photo/video failed to import due to a camera error:
%d photos/videos failed to import due to a camera error:
2013-08-04
1 fotoğrafın/videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
%d fotoğrafın/videonun içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
509.
1 file failed to import due to a camera error:
%d files failed to import due to a camera error:
2013-08-04
1 dosyanın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
%d dosyanın içe aktarımı kamera hatası dolayısıyla başarısız:
511.
1 non-image file skipped.
%d non-image files skipped.
2013-08-04
Görüntü olmayan 1 dosya atlandı.
Görüntü olmayan %d dosya atlandı.
512.
1 photo skipped due to user cancel:
%d photos skipped due to user cancel:
2013-08-04
1 fotoğraf kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
%d fotoğraf kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
513.
1 video skipped due to user cancel:
%d videos skipped due to user cancel:
2013-08-04
1 video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
%d video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
514.
1 photo/video skipped due to user cancel:
%d photos/videos skipped due to user cancel:
2013-08-04
1 fotoğraf/video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
%d fotoğraf/video kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
515.
1 file skipped due to user cancel:
%d file skipped due to user cancel:
2013-08-04
1 dosya kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
%d dosya kulanıcının iptali dolayısıyla atlandı:
517.
1 video successfully imported.
%d videos successfully imported.
2013-08-04
1 video başarıyla içe aktarıldı.
%d video başarıyla içe aktarıldı.
518.
1 photo/video successfully imported.
%d photos/videos successfully imported.
2013-08-04
1 fotoğraf/video başarıyla içe aktarıldı.
%d fotoğraf/video başarıyla içe aktarıldı.
521.
%d second
%d seconds
2013-08-04
%d saniye
%d saniye
522.
%d minute
%d minutes
2013-08-04
%d dakika
%d dakika
523.
%d hour
%d hours
2013-08-04
%d saat
%d saat
527.
_Trash File
_Trash Files
2013-08-04
_Çöp Dosya
_Çöp Dosya
531.
This will destroy all changes made to the external file. Continue?
This will destroy all changes made to %d external files. Continue?
2013-08-04
Bu işlem, harici dosyada yapılan tüm değişikliklerin yok olmasına neden olacak. Devam edilsin mi?
Bu işlem, %d harici dosyada yapılan tüm değişikliklerin yok olmasına neden olacak. Devam edilsin mi?
534.
This will remove the photo from the library. Continue?
This will remove %d photos from the library. Continue?
2013-08-04
Bu işlem kütüphaneden fotoğrafı kaldıracak. Devam edilsin mi?
Bu işlem kütüphaneden %d fotoğrafı kaldıracak. Devam edilsin mi?
578.
This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos/videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-08-04
Bu işlem fotoğrafı/videoyu Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Ayrıca dosyaları masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
Bu işlem %d fotoğrafı/videoyu Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Ayrıca dosyaları masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
579.
This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-08-04
Bu işlem videoyu Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Ayrıca dosyaları masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
Bu işlem %d videoyu Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Ayrıca dosyaları masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
580.
This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-08-05
Bu işlem, fotoğrafı Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Dosyayı ayrıca çöp kutusuna da taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
Bu işlem, %d fotoğrafı Shotwell kütüphanenizden kaldıracak. Dosyayı ayrıca çöp kutusuna da taşımak ister misiniz? Bu eylem geri alınamaz.
581.
The photo or video cannot be moved to your desktop trash. Delete this file?
%d photos/videos cannot be moved to your desktop trash. Delete these files?
2013-08-04
Fotoğraf/video masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşınamıyor. Bu dosyalar silinsin mi?
%d fotoğraf/video masaüstünüzdeki çöp kutusuna taşınamıyor. Bu dosyalar silinsin mi?
582.
The photo or video cannot be deleted.
%d photos/videos cannot be deleted.
2013-08-04
Fotoğraf/video silinemiyor.
%d fotoğraf/video silinemiyor.
609.
Unable to duplicate one photo due to a file error
Unable to duplicate %d photos due to file errors
2013-08-04
Bir fotoğraf, dosya hatası nedeniyle çoğaltılamadı
%d fotoğraf, dosya hatası nedeniyle çoğaltılamadı
618.
One original photo could not be adjusted.
The following original photos could not be adjusted.
2013-08-04
Bir özgün fotoğraf ayarlanamadı.
Özgün fotoğraflar ayarlanamadı.
730.
A temporary file needed for publishing is unavailable
2013-08-05
Yayımlama için gerekli geçiçi dosyaya ulaşılamıyor