Translations by etc

etc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 128 results
335.
Mark faces of people in the photo
2018-08-23
Fotoğraftaki insanların yüzünü imle
336.
Modify Faces
2018-08-23
Yüzleri Düzenle
337.
Delete Face
2018-08-23
Yüzü Sil
376.
Rate %s
2018-08-23
%sʼi Puanla
377.
Set rating to %s
2018-08-23
Puanı %s olarak ayarla
378.
Setting rating to %s
2018-08-23
Puan %s olarak ayarlanıyor
379.
Display %s
2018-08-23
%sʼi Göster
380.
Only show photos with a rating of %s
2018-08-23
Puanı yalnızca %s olan fotoğrafları göster
383.
Only show photos with a rating of %s or better
2018-08-23
Puanı yalnızca %s veya daha iyisi olan fotoğrafları göster
394.
Select all items
2018-03-03
Tüm ögeleri seç
401.
Undoing Flip Horizontally
2018-03-03
Yatay Olarak Döndürme Geri Alınıyor
403.
Undoing Flip Vertically
2018-03-03
Dikey Olarak Döndürme Geri Alınıyor
406.
%a %b %d, %Y
2018-03-03
%d %b %Y %a
434.
Close the Faces tool without saving changes
2018-08-23
Yüzler aracını değişiklikleri kaydetmeden kapat
436.
Click and drag to tag a face
2018-08-23
Yüz etiketlemek için tıklayın ve sürükleyin
437.
Click to edit face <i>%s</i>
2018-08-23
<i>%s</i> yüzünü düzenlemek için tıklayın
438.
Stop dragging to add your face and name it.
2018-08-23
Yüzünüzü eklemek için sürüklemeyi durdurun ve adlandırın.
439.
Type a name for this face, then press Enter
2018-08-23
Bu yüz için bir ad yazın, ardından Enterʼa basın
440.
Move or modify the face shape or name and press Enter
2018-08-23
Yüz biçimini taşıyın veya düzenleyin, adı düzenleyin ve Enterʼa basın
442.
Close the red-eye tool
2018-08-23
Kırmızı göz aracını kapat
443.
Remove any red-eye effects in the selected region
2018-08-23
Seçili bölgedeki kırmızı göz etkilerini kaldır
477.
Unable to write to photo database file: %s
2018-03-03
Fotoğraf veri tabanı dosyasına yazılamıyor: %s
478.
Error accessing database file: %s Error was: %s
2018-03-03
Veri tabanı dosyasına erişirken hata: %s Hata şuydu: %s
491.
_Scaling constraint:
2018-08-23
_Ölçek kısıtlama:
502.
1 photo failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos failed to import because the photo library folder was not writable:
2018-03-03
%d fotoğrafın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kitaplığı klasörü yazılabilir değildi:
503.
1 video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2018-03-03
%d videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kitaplığı klasörü yazılabilir değildi:
504.
1 photo/video failed to import because the photo library folder was not writable:
%d photos/videos failed to import because the photo library folder was not writable:
2018-03-03
%d fotoğrafın/videonun içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kitaplığı klasörü yazılabilir değildi:
505.
1 file failed to import because the photo library folder was not writable:
%d files failed to import because the photo library folder was not writable:
2018-03-03
%d dosyanın içe aktarımı başarısız çünkü fotoğraf kitaplığı klasörü yazılabilir değildi:
536.
Remove Photo From Library
2018-03-03
Kitaplıktan Fotoğrafı Kaldır
537.
Remove Photos From Library
2018-03-03
Kitaplıktan Fotoğrafları Kaldır
555.
And %d other.
And %d others.
2018-08-23
Ve diğer %d.
557.
Welcome!
2018-08-23
Hoş Geldiniz!
558.
Welcome to Shotwell!
2018-03-03
Shotwell’e Hoş Geldiniz!
560.
Choose <span weight="bold">File %s Import From Folder</span>
2018-08-23
<span weight="bold">Dosya %s Dizinden İçeri Aktar</span>ı seçerek
561.
Drag and drop photos onto the Shotwell window
2018-08-23
Fotoğrafları sürükleyip Shotwell penceresine bırakarak
562.
Connect a camera to your computer and import
2018-08-23
Bilgisayarınıza kamera bağlayıp ve içe aktararak
565.
You can also import photos in any of these ways:
2018-08-23
Ayrıca fotoğrafları şu yollardan herhangi biriyle içe aktarabilirsiniz:
573.
Shotwell can copy the photos into your library folder or it can import them without copying.
2018-03-03
Shotwell fotoğrafları kitaplık klasörünün içine kopyalayabilir ya da kopyalama olmadan içe aktarabilir.
575.
_Import in Place
2018-08-23
_Yerin İçine Aktar
577.
Removing Photos From Library
2018-03-03
Kitaplıktan Fotoğraflar Kaldırılıyor
587.
%s Database
2018-03-03
%s Veri Tabanı
598.
Undoing Revert
2018-03-03
Ters Döndürme İşlemi Geri Alınıyor
610.
Restoring previous rating
2018-08-23
Önceki puana geri dön
611.
Increasing ratings
2018-08-23
Puanlar artırılıyor
612.
Decreasing ratings
2018-08-23
Puanlar düşürülüyor
628.
Flag
2018-03-03
İşaretle
629.
Unflag
2018-03-03
İşaretleme
630.
Flag selected photos
2018-03-03
Seçili fotoğrafları işaretle
631.
Unflag selected photos
2018-03-03
Seçili fotoğrafların işaretini kaldır
671.
only
2018-03-03
yalnızca