Translations by etc

etc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 128 results
~
Username and/or password invalid. Please try again
2018-08-23
Kullanıcı adı ve/veya parola geçersiz. Lütfen yeniden deneyin
~
_Modify original file
_Modify original files
2018-03-03
Özgün dosyayı _değiştir
1.
translator-credits
2018-03-03
Yiğit Ateş <yigitates52@gmail.com> Hüseyin Demirtaş <h.demirtas.l10n@gmail.com> Ferhat Tunçtan <ferhattnctn19@yahoo.com.tr> Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>
4.
Organize your photos
2018-03-03
Fotoğraflarınızı yönetin
67.
Database error
2018-03-03
Veri tabanı hatası
70.
File already exists in database
2018-03-03
Dosya veri tabanında zaten var
93.
Zoom _100%
2018-03-03
%_100 Yakınlaştır
95.
Zoom _200%
2018-03-03
%_200 Yakınlaştır
102.
Removing Photo From Library
2018-03-03
Kitaplıktan Fotoğraf Kaldırılıyor
143.
Import _Selected
2018-03-03
_Seçili Ögeleri İçe Aktar
165.
Unable to create data directory %s: %s
2018-08-23
Veri dizini oluşturulamadı %s: %s
167.
Unable to create temporary directory %s: %s
2018-08-23
Geçici dizin oluşturulamadı %s: %s
168.
Unable to create data subdirectory %s: %s
2018-08-23
Altdizin oluşturulamadı %s: %s
236.
Rotate _Right
2018-03-03
_Sağa Döndür
237.
Rotate
2018-03-03
Döndür
238.
Rotate Right
2018-03-03
Sağa Döndür
239.
Rotate the photos right (press Ctrl to rotate left)
2018-03-03
Fotoğrafları sağa döndür (Sola döndürmek için Ctrl’ye bas)
240.
Rotate _Left
2018-03-03
S_ola Döndür
241.
Rotate Left
2018-03-03
Sola Döndür
242.
Rotate the photos left
2018-03-03
Fotoğrafları sola döndür
243.
Flip Hori_zontally
2018-03-03
Ya_tay Döndür
244.
Flip Horizontally
2018-03-03
Yatay Döndür
245.
Flip Verti_cally
2018-03-03
Di_key Döndür
246.
Flip Vertically
2018-03-03
Dikey Döndür
256.
_Red-eye
2018-08-23
_Kırmızı göz
257.
Red-eye
2018-08-23
Kırmızı göz
258.
Reduce or eliminate any red-eye effects in the photo
2018-08-23
Fotoğraftaki kırmızı göz etkilerini azalt veya kaldır
283.
_Set Rating
2018-08-23
_Puanı Ayarla
284.
Set Rating
2018-08-23
Puanı Ayarla
285.
Change the rating of your photo
2018-08-23
Fotoğrafınızın puanını değiştirin
286.
_Increase
2018-08-23
_Arttır
287.
Increase Rating
2018-08-23
Puanı Arttır
288.
_Decrease
2018-08-23
A_zalt
289.
Decrease Rating
2018-08-23
Puanı Azalt
290.
_Unrated
2018-08-23
P_uansız
291.
Unrated
2018-08-23
Puansız
292.
Rate Unrated
2018-08-23
Puansız Yap
293.
Setting as unrated
2018-08-23
Puansız olarak ayarla
294.
Remove any ratings
2018-08-23
Tüm puanları kaldır
297.
Rate Rejected
2018-08-23
Reddedilmiş Yap
298.
Setting as rejected
2018-08-23
Reddedilmiş olarak ayarla
299.
Set rating to rejected
2018-08-23
Reddedilmiş olarak puanla
300.
Rejected _Only
2018-08-23
_Yalnızca Reddedilmiş
301.
Rejected Only
2018-08-23
Yalnızca Reddedilmiş
302.
Show only rejected photos
2018-08-23
Yalnızca reddedilmiş fotoğrafları göster
303.
All + _Rejected
2018-08-23
Tüm + _Reddedilmişler
307.
_Ratings
2018-08-23
_Puanlar
311.
Limit the number of photos displayed based on a filter
2018-03-03
Süzgece dayalı gösterilen fotoğrafların sayısını sınırla
328.
Open With RA_W Editor
2018-03-03
RA_W Düzenleyici İle Aç
333.
_Flag
2018-03-03
_İşaretle