Translations by BuLuTyG

BuLuTyG has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
~
Increase the rating of your photo
2011-04-15
Fotoğrafınızın derecelendirmesini arttır
~
Send photos by mail or instant message
2011-04-15
Posta veya anlık ileti ile fotoğraf gönder
~
Admins, Friends, Family, Contacts
2011-04-15
Yöneticiler, Arkadaşlar, Aile, Rehber
~
Who can see those pictures ?
2011-04-15
Kim o resimleri görebilirsiniz?
~
Edit title of the selected photo
2011-04-15
Seçilen fotoğraf başlığını düzenle
~
Decrease the rating of your photo
2011-04-15
Fotoğrafınızın derecelendirmesini azalt
~
Flip the photos horizontally
2011-04-15
Fotoğrafı yatay çevir
~
Flip the photos vertically
2011-04-15
Fotoğrafı dikey çevir
1.
translator-credits
2011-04-15
Yiğit Ateş <yigitates52@gmail.com> Hüseyin Demirtaş <h.demirtas.l10n@gmail.com> Muhammet Yüksel <bulutyg@gmail.com>
243.
Flip Hori_zontally
2011-04-15
Ya_tay Çevir
244.
Flip Horizontally
2011-04-15
Yatay Çevir
245.
Flip Verti_cally
2011-04-15
Di_key Çevir
246.
Flip Vertically
2011-04-15
Dikey Çevir
266.
Set as _Desktop Background
2011-04-15
_Masaüstü Arkapılan olarak ayarla
268.
Set as _Desktop Slideshow...
2011-04-15
_Masaüstü Slayt gösterisi olarak ayarla...
283.
_Set Rating
2011-04-15
_Derecelendirmeyi Ayarla
284.
Set Rating
2011-04-15
Derecelendirmeyi Ayarla
286.
_Increase
2011-04-15
_Derecelendirmeyi arttır
287.
Increase Rating
2011-04-15
Derecelendirmeyi Arttır
288.
_Decrease
2011-04-15
_Derecelendirmeyi Azalt
289.
Decrease Rating
2011-04-15
Derecelendirmeyi Azalt
290.
_Unrated
2011-04-15
_Derecesiz
292.
Rate Unrated
2011-04-15
Derecesiz Oran
293.
Setting as unrated
2011-04-15
Derecelendirilmemiş olarak ayarla
294.
Remove any ratings
2011-04-15
Derecelendirilmeyi kaldır
295.
_Rejected
2011-04-15
_Reddedilmiş
297.
Rate Rejected
2011-04-15
Reddedilmiş Oran
298.
Setting as rejected
2011-04-15
Reddedilen olarak ayarla
299.
Set rating to rejected
2011-04-15
Reddedilmiş derecelendirmeyi ayarla
300.
Rejected _Only
2011-04-15
_Sadece Reddedilmiş
301.
Rejected Only
2011-04-15
Sadece Reddedilmiş
302.
Show only rejected photos
2011-04-15
Sadece reddedilen fotoğraf
303.
All + _Rejected
2011-04-15
Tüm + _Reddedilen
304.
Show all photos, including rejected
2011-04-15
Reddedilen dahil olmak üzere, tüm fotoğrafları göster
307.
_Ratings
2011-04-15
_Değerlendirme
308.
Display each photo's rating
2011-04-15
Ekran ve fotoğrafı derecelendir
309.
_Filter Photos
2011-04-15
_Filtreli Fotoğraflar
310.
Filter Photos
2011-04-15
Filtreli Fotoğraflar
311.
Limit the number of photos displayed based on a filter
2011-04-15
Fotoğrafları sınırlı sayıda filtreye dayalı görüntüle
316.
_Print...
2011-04-15
_Baskı...
317.
Pu_blish...
2011-04-15
Ya_yınla...
318.
Publish
2011-04-15
Yayınla
319.
Publish to various websites
2011-04-15
Çeşitli web sitelerinde yayınla
320.
E_dit Title...
2011-04-15
Başlık Dü_zenle...
329.
Send _To...
2011-04-15
Gön _der...
466.
%d Video
%d Videos
2011-04-15
%d videolar
482.
Export Video
2011-04-15
Video Ihracatı
488.
Current
2011-04-15
Mevcut
519.
No photos or videos imported.
2011-04-15
Alınan resim ve videolar yok.
704.
%d Event
%d Events
2011-04-15
%d Olaylar