Translations by Adrian Guniš

Adrian Guniš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
85.
Invalid unicode in description for '%s' (%s). Please report.
2009-10-28
Neplatný unicode v popisu pro '% s' (%s). Prosím zašlete oznámení.
87.
The list of changes is not available yet. Please use http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog until the changes become available or try again later.
2009-10-28
Seznam změn není ještě dostupný. Prosím použijte http://launchpad.net/ubuntu/+source/%s/%s/+changelog, dokud nebudou změny dostupné, nebo to zkuste znovu později.
89.
List of files for '%s' could not be read
2009-10-28
Seznam souborů pro '%s' nelze přečíst
90.
Dependency is not satisfiable: %s
2009-10-28
Závislost nemůže být splněna: %s
91.
Conflicts with the installed package '%s'
2009-10-28
Je v konfliktu s nainstalovaným balíkem "%s"
96.
Wrong architecture '%s'
2009-10-28
Chybná architektura '%s'
97.
A later version is already installed
2009-10-28
Novější verze je již nainstalována
98.
Failed to satisfy all dependencies (broken cache)
2009-10-28
Není možné splnit všechny závislosti (porušená vyrovnávací paměť)
99.
Cannot install '%s'
2009-10-28
Nelze nainstalovat "%s"
104.
An essential package would be removed
2009-10-28
Stěžejní balík by byl odstraněn