Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
817 of 97 results
8.
Using dvipdfm to export the file to PDF
Použiť dvipdfm pre export súborov do PDF
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:263
9.
Okular is currently using the external program 'dvipdfm' to convert your DVI-file to PDF. Sometimes that can take a while because dvipdfm needs to generate its own bitmap fonts Please be patient.
Okular momentálne používa externý program 'dvipdfm' pre prevod vašich súborov DVI do PDF. Niekedy to chvíľu trvá, pretože dvipdfm musí vygenerovať svoje vlastné bitmapové písma. Prosím, buďte trpezlivý.
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:264
10.
Waiting for dvipdfm to finish...
Čakanie na dokončenie dvipdfm...
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:268
11.
Export: %1 to PDF
Export: %1 do PDF
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:271
12.
<qt>The external program 'dvipdfm', which was used to export the file, reported an error. You might wish to look at the <strong>document info dialog</strong> which you will find in the File-Menu for a precise error report.</qt>
<qt>Externý program 'dvipdfm', použitý pre export súboru oznámil chybu. Podrobný popis chyby nájdete v dialógu <strong>informácií o dokumente</strong> v menu Súbor.</qt>
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:280
13.
<qt><P>This DVI file refers to external graphic files which are not in PostScript format, and cannot be handled by the <strong>dvips</strong> program that Okular uses interally to print or to export to PostScript. The functionality that you require is therefore unavailable in this version of Okular.</p><p>As a workaround, you can use the <strong>File/Export As</strong>-Menu to save this file in PDF format, and then use a PDF viewer.</p><p>It is planned to add this functionality at a later date.</p></qt>
<qt><P>Tento DVI súbor sa odkazuje na externý grafický súbor, ktorý nie je v PostScript formáte a nemôže byť obslúžený programom <strong>dvips</strong>ktorý Okular interne používa na tlač a export do PostScript. Funkcionalita, ktorú vyžadujete preto nie je dostupná v tejto verzii Okular.</p><p>Ako dočasné riešenie môžete použiť <strong>Súbor/Exportovať ako</strong>v menu na uloženie tohoto súboru v PDF formáte a potom použiť PDF prehliadač.</p><p>Táto funkcionalita je naplánovaná v neskoršej fáze.</p></qt>
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:311
14.
Functionality Unavailable
Funkcionalita nedostupná
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:317
15.
Okular could not locate the program 'dvips' on your computer. That program is essential for the export function to work.
Hint to the perplexed system administrator: Okular uses the PATH environment variable when looking for programs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Okular nemohol nájsť program 'dvips' na vašom počítači. Tento program je absolútne nutný pre export.
Rada pre zmäteného administrátora: Okular používa premennú PATH pre hľadanie programov.
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:323
16.
*.ps|PostScript (*.ps)
*.ps|PostScript (*.ps)
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:336
17.
Using dvips to export the file to PostScript
Použiť dvips pre export súboru do PostScriptu
Translated by Richard Fric on 2011-08-26
Located in dviexport.cpp:423
817 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Richard Fric.