Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 97 results
1.
Please be patient
Ver tålmodig
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Vær tålmodig
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Vær tålmodig ...
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Axel Bojer on 2006-04-22
Vær tålmodig …
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Axel Bojer on 2008-02-16
Located in dviexport.cpp:74
2.
Okular could not locate the program 'dvipdfm' on your computer. This program is essential for the export function to work. You can, however, convert the DVI-file to PDF using the print function of Okular, but that will often produce documents which print okay, but are of inferior quality if viewed in Acrobat Reader. It may be wise to upgrade to a more recent version of your TeX distribution which includes the 'dvipdfm' program.
Hint to the perplexed system administrator: Okular uses the PATH environment variable when looking for programs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Okular finn ikkje programmet «dvipdfm» på datamaskina di. Dette programmet er viktig for at eksporteringsfunksjonen skal verka. Du kan, likevel, konvertera DVI-fila til PDF ved å bruka utskriftfunksjonen i Okular, men det vil ofte laga dokument som er greie til utskrift, men som er av lågare kvalitet dersom dei vert lesne i Acrobat Reader. Det kan vera lurt å oppgradera til ein nyare versjon av TeX-distribusjonen din som har med programmet «dvipdfm».
Hint til den forskrekka systemadministratoren: Okular brukar miljøvariabelen PATH når det leitar etter program.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Okular kunne ikke finne programmet «dvipdfm» på maskinen. Det programmet er helt nødvendig for at eksportfunksjonen skal virke. Du kan likevel konvertere DVI-fila til PDF med utskriftsfunksjonen i Okular, men det vil ofte produsere dokumenter som er OK i utskrift, men er av dårlig kvalitet når de vises i Acrobat Reader. Det kan være klokt å oppgradere til en nyere versjon av TeX-distribusjonen som inneholder programmet «dvipfm».
Tips til den forvirrede systemadministrator: Okular bruker miljøvariablen PATH til å søke etter programmer.
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:234
3.
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:247
4.
Export File As
Eksporter fil som
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:247 dviexport.cpp:336
5.
The file %1
exists. Do you want to overwrite it?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fila %1
finst alt. Vil du skriva over henne?
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Fila %1
finnes. Skal den overskrives?
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:255 dviexport.cpp:344
6.
Overwrite File
Skriv over fil
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Overskriv fil
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:256 dviexport.cpp:345
7.
Overwrite
Skriv over
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Skriv over fil
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Bjørn Steensrud on 2006-04-22
&Overskriv
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Espen Fjellvær Olsen on 2006-04-22
Located in dviexport.cpp:257 dviexport.cpp:346
8.
Using dvipdfm to export the file to PDF
Brukar dvipdfm til å eksportera fila til PDF
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Bruker dvipdfm til å eksportere fila til PDF
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:263
9.
Okular is currently using the external program 'dvipdfm' to convert your DVI-file to PDF. Sometimes that can take a while because dvipdfm needs to generate its own bitmap fonts Please be patient.
Okular brukar det eksterne programmet «dvipdfm» for å konvertera DVI-fila til PDF. Dette kan av og til ta ei stund, sidan dvipdfm må generera sine eigne punktbiletskrifter. Ver tålmodig.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
OkularI bruker for tiden det eksterne programmet «dvipdfm» til å konvertere DVI-filene dine til PDF. Noen ganger kan det ta en stund, fordi dvipdfm må lage sine egne bitkart-skrifttyper. Vær tålmodig.
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:264
10.
Waiting for dvipdfm to finish...
Ventar på at dvipdfm skal verta ferdig[nbsp]
Translated by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Suggestions:
Venter på at dvipdfm skal bli ferdig[nbsp]
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Felis silvestris on 2011-08-27
Venter på at dvipdf skal bli ferdig …
Norwegian Bokmal okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Axel Bojer on 2008-02-16
Located in dviexport.cpp:268
110 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland.