Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 97 results
1.
Please be patient
Vær tålmodig
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Ver tålmodig
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Ver tolmodig
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in dviexport.cpp:74
2.
Okular could not locate the program 'dvipdfm' on your computer. This program is essential for the export function to work. You can, however, convert the DVI-file to PDF using the print function of Okular, but that will often produce documents which print okay, but are of inferior quality if viewed in Acrobat Reader. It may be wise to upgrade to a more recent version of your TeX distribution which includes the 'dvipdfm' program.
Hint to the perplexed system administrator: Okular uses the PATH environment variable when looking for programs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Okular kunne ikke finne programmet «dvipdfm» på maskinen. Det programmet er helt nødvendig for at eksportfunksjonen skal virke. Du kan likevel konvertere DVI-fila til PDF med utskriftsfunksjonen i Okular, men det vil ofte produsere dokumenter som er OK i utskrift, men er av dårlig kvalitet når de vises i Acrobat Reader. Det kan være klokt å oppgradere til en nyere versjon av TeX-distribusjonen som inneholder programmet «dvipfm».
Tips til den forvirrede systemadministrator: Okular bruker miljøvariablen PATH til å søke etter programmer.
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Okular finn ikkje programmet «dvipdfm» på datamaskina di. Dette programmet er viktig for at eksporteringsfunksjonen skal verka. Du kan, likevel, konvertera DVI-fila til PDF ved å bruka utskriftfunksjonen i Okular, men det vil ofte laga dokument som er greie til utskrift, men som er av lågare kvalitet dersom dei vert lesne i Acrobat Reader. Det kan vera lurt å oppgradera til ein nyare versjon av TeX-distribusjonen din som har med programmet «dvipdfm».
Hint til den forskrekka systemadministratoren: Okular brukar miljøvariabelen PATH når det leitar etter program.
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:234
3.
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:247
4.
Export File As
Eksporter fil som
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:247 dviexport.cpp:336
5.
The file %1
exists. Do you want to overwrite it?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fila %1
finnes. Skal den overskrives?
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Fila %1
finst alt. Vil du skriva over henne?
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Located in dviexport.cpp:255 dviexport.cpp:344
6.
Overwrite File
Overskriv fil
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Skriv over fil
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Overskriv fila
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-09
Located in dviexport.cpp:256 dviexport.cpp:345
7.
Overwrite
Skriv over
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Overskrive
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Yannick Warnier on 2018-11-15
Located in dviexport.cpp:257 dviexport.cpp:346
8.
Using dvipdfm to export the file to PDF
Bruker dvipdfm til å eksportere fila til PDF
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Brukar dvipdfm til å eksportera fila til PDF
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Brukar dvipdfm for å eksportera fila til PDF
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-22
Located in dviexport.cpp:263
9.
Okular is currently using the external program 'dvipdfm' to convert your DVI-file to PDF. Sometimes that can take a while because dvipdfm needs to generate its own bitmap fonts Please be patient.
OkularI bruker for tiden det eksterne programmet «dvipdfm» til å konvertere DVI-filene dine til PDF. Noen ganger kan det ta en stund, fordi dvipdfm må lage sine egne bitkart-skrifttyper. Vær tålmodig.
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Okular brukar det eksterne programmet «dvipdfm» for å konvertera DVI-fila til PDF. Dette kan av og til ta ei stund, sidan dvipdfm må generera sine eigne punktbiletskrifter. Ver tålmodig.
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Okular brukar det eksterne programmet «dvipdfm» for å konvertera DVI-fila til PDF. Dette kan av og til ta ei stund, sidan dvipdfm må generera sine eigne punktbiletskrifter. Ver tolmodig.
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-07
Located in dviexport.cpp:264
10.
Waiting for dvipdfm to finish...
Venter på at dvipdfm skal bli ferdig[nbsp]
Translated by Felis silvestris on 2011-08-27
Suggestions:
Ventar på at dvipdfm skal verta ferdig[nbsp]
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Eirik U. Birkeland on 2011-08-27
Ventar på at dvipdfm skal verta ferdig …
Norwegian Nynorsk okular-dvi in Ubuntu Oneiric package "okular" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2008-02-16
Located in dviexport.cpp:268
110 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Felis silvestris.