Browsing Catalan translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan guidelines.
110 of 97 results
1.
Please be patient
Si us plau, tingueu paciència
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:74
2.
Okular could not locate the program 'dvipdfm' on your computer. This program is essential for the export function to work. You can, however, convert the DVI-file to PDF using the print function of Okular, but that will often produce documents which print okay, but are of inferior quality if viewed in Acrobat Reader. It may be wise to upgrade to a more recent version of your TeX distribution which includes the 'dvipdfm' program.
Hint to the perplexed system administrator: Okular uses the PATH environment variable when looking for programs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
L'Okular no ha pogut trobar el programa «dvipdfm» al vostre ordinador. Aquest programa és essencial per a què funcioni la funció exportar. Malgrat tot, podeu convertir el fitxer DVI a PDF utilitzant la funció d'impressió de l'Okular, però això molt sovint produeix documents que s'imprimeixen bé, però són de qualitat inferior si es visualitzen amb l'Acrobat Reader. Seria desitjable actualitzar-lo a una versió més recent de la vostra distribució del TeX que inclogui el programa «dvipdfm».
Consell per a l'administrador de sistema perplex: l'Okular utilitza la variable PATH de l'intèrpret d'ordres quan cerca programes.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:234
3.
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:247
4.
Export File As
Exportar el fitxer com a
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:247 dviexport.cpp:336
5.
The file %1
exists. Do you want to overwrite it?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
El fitxer %1
existeix. Cal sobreescriure'l?
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:255 dviexport.cpp:344
6.
Overwrite File
Sobreescriu el fitxer
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:256 dviexport.cpp:345
7.
Overwrite
Sobreescriu
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:257 dviexport.cpp:346
8.
Using dvipdfm to export the file to PDF
S'està usant el dvipdfm per a exportar el fitxer a PDF
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:263
9.
Okular is currently using the external program 'dvipdfm' to convert your DVI-file to PDF. Sometimes that can take a while because dvipdfm needs to generate its own bitmap fonts Please be patient.
L'Okular està actualment usant el programa extern «dvipdfm» per a convertir el fitxer DVI a PDF. A vegades això pot trigar una estona per què el dvipdfm ha de generar els seus propis mapes de bits dels tipus de lletra. Tingueu paciència.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:264
10.
Waiting for dvipdfm to finish...
Esperant que acabi el dvipdfm...
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2011-08-28
Located in dviexport.cpp:268
110 of 97 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Josep Ma. Ferrer.