Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 740 results
1.
NovellVPN advanced options
2011-12-06
Zaawansowane opcje NovellVPN
2.
OpenVPN cipher lookup failed
2011-12-06
Nieudane wyszukiwanie szyfru OpenVPN
3.
Default
2011-12-06
Domyślne
4.
No OpenVPN ciphers found
2011-12-06
Nie znaleziono szyfrów openVPN
5.
Error decrypting the obfuscated password
2011-12-06
Błąd odszyfrowania zamaskowanego hasła
6.
Error
2011-12-06
Błąd
7.
The VPN settings file '%1' specifies that VPN traffic should be tunneled through TCP which is currently not supported in the vpnc software. The connection can still be created, with TCP tunneling disabled, however it may not work as expected.
2011-12-06
Plik ustawień VPN '%1' określa, że ruch sieciowy VPN powinien być tunelowany przez TCP, co obecnie nie jest obsługiwane przez oprogramowanie vpnc. Połączenie może nadal być utworzone, lecz z wyłączonym tunelowaniem TCP, jednakże może nie działać tak jak tego oczekujesz.
8.
Not supported
2011-12-06
Nie obsługiwane
9.
Unlock
2011-12-06
Odblokuj
10.
SIM PUK unlock required
2011-12-06
Potrzebny kod odblokowujący SIM PUK
11.
SIM PUK Unlock Required
2011-12-06
Potrzebny kod odblokowujący SIM PUK
12.
The mobile broadband device '%1' requires a SIM PUK code before it can be used.
2011-12-06
Urządzenie mobilnej sieci szerokopasmowej '%1' potrzebuje kodu SIM PUK, zanim będzie używane.
13.
PUK code:
2011-12-06
Kod PUK:
14.
New PIN code:
2011-12-06
Nowy kod PIN:
15.
Re-enter new PIN code:
2011-12-06
Wpisz ponownie nowy kod PIN:
16.
Show PIN/PUK code
2011-12-06
Pokaż kod PIN/PUK
17.
SIM PIN unlock required
2011-12-06
Potrzebny kod odblokowujący SIM PIN
18.
SIM PIN Unlock Required
2011-12-06
Wymagany kod odblokowujący SIM PIN
19.
The mobile broadband device '%1' requires a SIM PIN code before it can be used.
2011-12-06
Urządzenie mobilnej sieci szerokopasmowej '%1' potrzebuje kodu SIM PIN, zanim będzie używane.
20.
PIN code:
2011-12-06
Kod PIN:
21.
Show PIN code
2011-12-06
Pokaż kod PIN
22.
PIN code too short. It should be at least 4 digits.
2011-12-06
Kod PIN zbyt krótki. Powinien mieć co najmniej 4 cyfry.
23.
The two PIN codes do not match
2011-12-06
Oba kody PIN nie są zgodne
24.
PUK code too short. It should be 8 digits.
2011-12-06
Kod PUK zbyt krótki. Powinien mieć 8 cyfr.
27.
Activating %1
2011-12-06
Aktywowanie %1
28.
%1 activated
2011-12-06
%1 aktywowane
29.
Connection %1 failed
2011-12-06
Nieudane połączenie %1
30.
%1 deactivated
2011-12-06
%1 wyłączone
31.
Low signal on %1
2011-12-06
Słaby sygnał dla %1
32.
Activating %1 on %2
2011-12-06
Aktywacja %1 przez %2
33.
%1 on %2
2011-12-06
%1 przez %2
34.
%1 because it is now being managed
2011-12-06
%1 ponieważ jest teraz zarządzany
35.
%1 because it is no longer being managed
2011-12-06
%1 ponieważ nie jest już zarządzany
36.
%1 because configuration failed
2011-12-06
%1 ponieważ konfiguracja nie powiodła się
37.
%1 because the configuration is unavailable
2011-12-06
%1 ponieważ konfiguracja jest nieprawidłowa
38.
%1 because the configuration has expired
2011-12-06
%1 ponieważ konfiguracja wygasła
39.
%1 because secrets were not provided
2012-01-22
%1 ponieważ nie podano danych poufnych
2011-12-06
%1 ponieważ nie dostarczono sekretów
40.
%1 because the authorization supplicant disconnected
2011-12-06
%1 ponieważ suplikant uwierzytelnienia rozłączył
41.
%1 because the authorization supplicant's configuration failed
2011-12-06
%1 ponieważ konfiguracja suplikanta uwierzytelnienia zawiodła
42.
%1 because the authorization supplicant failed
2011-12-06
%1 ponieważ suplikant uwierzytelnienia zawiódł
43.
%1 because the authorization supplicant timed out
2011-12-06
%1 ponieważ suplikant uwierzytelnienia osiągnął limit czasowy
44.
%1 because PPP failed to start
2011-12-06
%1 ponieważ nie udało się uruchomić PPP
45.
%1 because PPP disconnected
2011-12-06
%1 ponieważ rozłączono PPP
46.
%1 because PPP failed
2011-12-06
%1 ponieważ nie powiodło się połączenie PPP
47.
%1 because DHCP failed to start
2011-12-06
%1 ponieważ nie udało się uruchomić DHCP
48.
%1 because a DHCP error occurred
2011-12-06
%1 ponieważ wystąpił błąd DHCP
49.
%1 because DHCP failed
2011-12-06
%1 ponieważ nie powiodło DHCP
50.
%1 because the shared service failed to start
2011-12-06
%1 ponieważ nie udało się uruchomić usługi współdzielonej
51.
%1 because the shared service failed
2011-12-06
%1 ponieważ nie powiodła się usługa współdzielona