Translations by Václav Haisman

Václav Haisman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
2.
Cancelled
2005-11-08
Zrušeno
3.
Can't go outside of %s in restricted mode
2005-11-08
Nemohu jít mimo %s v omezeném módu
5.
Can't move up a directory
2005-11-08
Nemohu se přesunout o adresář výše
10.
[Regexp]
2005-11-08
[Regexp]
12.
Search Wrapped
2005-11-08
Hledání Zalomeno
13.
This is the only occurrence
2005-11-08
Toto je jediný výskyt
15.
Can't insert file from outside of %s
2005-11-08
Nelze vložit soubor z vnějšku %s
18.
New Buffer
2005-11-08
Nový Buffer
19.
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
21.
Read %lu line (Converted from Mac format)
Read %lu lines (Converted from Mac format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z Mac formátu)
23.
Read %lu line (Converted from DOS format)
Read %lu lines (Converted from DOS format)
2005-11-08
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
Přečteno %d řádek (Konvertováno z DOS formátu)
25.
Read %lu line
Read %lu lines
2005-11-08
Přečteno %d řádek
Přečteno %d řádek
27.
Reading File
2005-11-08
Čtu Soubor
28.
New File
2005-11-08
Nový Soubor
29.
"%s" not found
2005-11-08
"%s" nenalezen
32.
Command to execute in new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
33.
Command to execute [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
34.
File to insert into new buffer [from %s]
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
35.
File to insert [from %s]
2007-06-08
2005-11-08
Soubor pro vložení [z ./]
37.
Can't write outside of %s
2005-11-08
Nemohu zapisovat mimo %s
42.
Error writing temp file: %s
2007-06-08
2005-11-08
Chyba při mazání dočasného souboru, jejda!
43.
Wrote %lu line
Wrote %lu lines
2005-11-08
Zapsáno %d řádek
Zapsáno %d řádek
49.
Write Selection to File
2005-11-08
Zapsat výběr do souboru
56.
(more)
2005-11-08
(více)
58.
Cancel
2005-11-08
Storno
61.
Case Sens
2005-11-08
Case Sens
63.
Regexp
2005-11-08
Regexp
78.
Get Help
2005-11-08
Nápověda
79.
Exit
2005-11-08
Konec
80.
Where Is
2005-11-08
Kde Je
81.
Prev Page
2005-11-08
Předchozí Strana
82.
Next Page
2005-11-08
Další Strana
83.
First Line
2005-11-08
První Řádka
84.
Last Line
2005-11-08
Poslední Řádka
85.
Suspend
2005-11-08
Zastavit
89.
Refresh
2005-11-08
Obnovit
92.
Justify the current paragraph
2005-11-08
Zarovnej aktuální odstavec
93.
Cancel the current function
2005-11-08
Zruš aktuální funkci
96.
Exit from nano
2005-11-08
Ukončit nano
97.
Write the current file to disk
2005-11-08
Zapsat aktuální soubor na disk
98.
Insert another file into the current one
2005-11-08
Vlož soubor do aktuálního souboru
102.
Cut the current line and store it in the cutbuffer
2005-11-08
Vyjmi aktuální řádku a ulož ji v cutbufferu
103.
Uncut from the cutbuffer into the current line
2005-11-08
Vlož z cutbufferu do aktuální řádky
125.
Go to the first line of the file
2005-11-08
Přesun na první řádku souboru
126.
Go to the last line of the file
2005-11-08
Přesun na poslední řádku souboru
135.
Delete the character under the cursor
2005-11-08
Smaž znak pod kurzorem
136.
Delete the character to the left of the cursor
2005-11-08
Smaž znak nalevo od kurzoru
140.
Refresh (redraw) the current screen
2005-11-08
Obnov (překresli) obrazovku