Translations by Atanas Kovachki

Atanas Kovachki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
19.
Use configuration file
2014-01-30
Използвай конфигурационния файл
20.
Print debugging messages
2014-01-30
Показвай съобщения за изчистване на грешки
21.
Run as unprivileged user, skipping things that require root access
2014-01-30
Изпълни като потребител без правомощия, пропускайки нещата, които изискват достъп като root
23.
File to write PID into
2014-01-30
Файл за запис на идентификатора на процеса
32.
Directory to write logs to
2014-01-30
Папка за запис на дневниците
33.
Directory to store running state
2014-01-30
Папка за запис на текущото състояние
35.
Show release version
2014-01-30
Покажи версията на изданието
36.
- Display Manager
2013-11-21
— Екранен мениджър
37.
Run '%s --help' to see a full list of available command line options.
2014-01-30
Изпълнете «%s --help», за да видите списъка с всички опции на командния ред.
39.
Only update if no default already set
2013-11-21
Изпълни само актуализиране, ако не е зададено по подразбиране
46.
Run 'dm-tool --help' to see a full list of available command line options.
2014-01-30
Изпълнете «dm-tool --help», за да видите списъка с всички опции на командния ред.