Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 28 results
1.
Getting Support for <phrase>Kubuntu</phrase>
Získanie podpory pre <phrase>Kubuntu</phrase>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:12(title)
2.
Credits and License
Autori a licencia
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Tento dokument je spravovaný dokumentačným tímom(https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Pre zoznam prispievateľov pozrite <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">stránku prispievateľov</ulink>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tento dokument je dostupný pod licenciou Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Môžete slobodne meniť, rozširovať a zlepšovať zdrojové kódy dokumentácie Ubuntu za podmienok tejto licencie. Všetky odvodené práce musia byť vydané pod touto licenciou.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Táto dokumentácia je šírená v nádeji, že bude užitočnou, no BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, ktorá nezahŕňa ani predpokladanú záruku PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL TAK, AKO JE TO POPÍSANÉ V TOMTO ODVOLANÍ.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kópia tejto licencie je dostupná tu: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:11(para)
8.
2011
(no translation yet)
Located in docs/support/C/support.xml:32(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
Dokumentačný projekt Ubuntu
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
Canonical Ltd. a členovia skupiny <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Ján Dráb on 2010-09-16
Located in docs/support/C/support.xml:34(holder)
110 of 28 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ján Dráb.