Translations by NSLW

NSLW has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 6954 results
1.
Sky
2011-12-29
Niebo
2.
Messier Object
2011-12-29
Obiekt z katalogu Messiera
3.
NGC Object
2011-12-29
Obiekt z katalogu NGC
4.
IC Object
2011-12-29
Obiekt z katalogu IC
5.
Object w/ Links
2011-12-29
Obiekt z odnośnikami
6.
Star Name
2011-12-29
Nazwa gwiazdy
7.
Deep Sky Object Name
2011-12-29
Nazwa obiektu odległego
8.
Planet Name
2011-12-29
Nazwa planety
9.
Constell. Name
2011-12-29
Nazwa gwiazdozbioru
10.
Constell. Line
2011-12-29
Linia gwiazdozbioru
11.
Constell. Boundary
2011-12-29
Granica gwiazdozbioru
12.
Constell. Boundary Highlight
2011-12-29
Podświetlenie granicy gwiazdozbioru
13.
Milky Way
2011-12-29
Droga Mleczna
14.
Equator
2011-12-29
Równik
15.
Ecliptic
2011-12-29
Ekliptyka
16.
Horizon
2011-12-29
Horyzont
17.
Compass Labels
2011-12-29
Oznaczenia z kompasu
18.
Coordinate Grid
2011-12-29
Siatka współrzędnych
19.
Info Box Text
2011-12-29
Tekst w okienku inform.
20.
Info Box Selected
2011-12-29
Zaznaczone okienko inform.
21.
Info Box Background
2011-12-29
Tło okienka informacyjnego.
22.
Target Indicator
2011-12-29
Wskaźnik celu
23.
User Labels
2011-12-29
Etykiety użytkownika
24.
Planet Trails
2011-12-29
Ślady planet
25.
Angular Distance Ruler
2011-12-29
Linijka odległości kątowej
26.
Observing List Label
2011-12-29
Nazwa listy obserwowanych
27.
Star-Hop Route
2011-12-29
Trasa Star-Hop
28.
Visible Satellites
2011-12-29
Widoczne satelity
29.
Satellites
2011-12-29
Satelity
30.
Satellites Labels
2011-12-29
Etykiety satelit
31.
No color named "%1" found in color scheme.
2011-12-29
Nie znaleziono koloru o nazwie "%1".
32.
Default Colors
2011-12-29
Kolory domyślne
33.
Star Chart
2011-12-29
Mapa nieba
34.
Night Vision
2011-12-29
Tryb nocny
35.
Unable to load color scheme named %1. Also tried %2.
2011-12-29
Nie można wczytać zestawu kolorów %1. Próbowano także %2.
36.
Local color scheme file could not be opened. Scheme cannot be recorded.
2011-12-29
Plik z lokalnymi zestawami kolorów nie mógł zostać otworzony. Nie można zapisać zestawu.
37.
Could Not Open File
2011-12-29
Nie można otworzyć pliku
38.
Local color scheme index file could not be opened. Scheme cannot be recorded.
2011-12-29
Plik z lokalnym indeksem zestawów kolorów nie mógł zostać otworzony. Nie można zapisać zestawu.
39.
Invalid filename requested. Scheme cannot be recorded.
2011-12-29
Błędna nazwa pliku w żądaniu. Nie można zapisać zestawu.
40.
Invalid Filename
2011-12-29
Nieprawidłowa nazwa pliku
41.
No FOV
2011-12-29
Brak pola widzenia
42.
7x35 Binoculars
2011-12-29
Lornetka 7x35
43.
Telrad
2011-12-29
Telrad
44.
One Degree
2011-12-29
Jeden stopień
45.
HST WFPC2
2011-12-29
HST WFPC2
46.
30m at 1.3cm
2011-12-29
30m przy 1.3cm
47.
Could not open fov.dat.
2011-12-29
Nie można otworzyć pliku fov.dat.
48.
Save
2011-12-29
Zapisz
49.
Save the image to disk
2011-12-29
Zapisanie obrazu na dysk
50.
KStars image viewer
2011-12-29
KStars: przeglądarka obrazów