Translations by Philip Muškovac

Philip Muškovac has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 247 results
1.
Which emails shall be exported?
2011-10-22
Kurie laiškai gali būti eksportuoti?
2.
All Emails
2011-10-22
Visi el. laiškai
3.
Emails in current folder
2011-10-22
El. laiškai dabartiniame kataloge
4.
Unable to open MBox file %1
2011-10-22
Negalima atidaryti MBox failo %1
5.
Unable to save emails to MBox file %1
2011-10-22
Negalima išsaugoti el. laiškų į MBox failą %1
6.
<a href="help">How does this work?</a>
2011-10-22
<a href="help">Kaip tai veikia?</a>
7.
Messagelist Display Format
2011-10-22
Žinučių sąrašo rodymo formatas
8.
Mail
2011-10-22
Paštas
9.
Identities
2011-10-22
Tapatybės
10.
New Email
2011-10-22
Naujas el. laiškas
11.
Import Emails
2011-10-22
Importuoti laiškus
12.
Export Emails From This Account
2011-10-22
Eksportuoti el. laiškus iš šios paskyros
13.
Export Displayed Emails
2011-10-22
Eksportuoti rodomus el. laiškus
14.
Show Source
2011-10-22
Rodyti šaltinį
15.
Email Encoding
2011-10-22
El. laiško koduotė
16.
Show All Recipients
2011-10-22
Rodyti visus gavėjus
17.
Could not recover a saved message.
2011-10-22
Negalima atkurti išsaugotų žinučių.
18.
Recover Message Error
2011-10-22
Žinutės atstatymo klaida
19.
Could not restore a draft.
2011-10-22
Negalima atstatyti juodraščio.
20.
Restore Draft Error
2011-10-22
Juodraščio atkūrimo klaida
21.
Invalid draft message.
2011-10-22
Neteisinga juodraščio žinutė.
22.
Message content error
2011-10-22
Žinutės turinio klaida
23.
KMail is currently in offline mode. How do you want to proceed?
2011-10-22
KMail šiuo metu veikia neprisijungęs. Kaip norite tęsti?
24.
Online/Offline
2011-10-22
Prisijungęs/atsijungęs
25.
Work Online
2011-10-22
Dirbti prisijungus
26.
Work Offline
2011-10-22
Dirbti neprisijungus
27.
Send Queued Email Via
2011-10-22
Siųsti cituotus el. laiškus per
28.
Discard
2011-10-22
Atmesti
29.
Error trying to set item status
2011-10-22
Klaida bandant nustatyti įrašo statusą
30.
Messages status error
2011-10-22
Pranešimo statuso klaida
31.
Cannot delete draft.
2011-10-22
Negalima ištrinti juodraščio.
32.
Delete Draft Error
2011-10-22
Juodraščio šalinimo klaida
33.
Mark Displayed Emails As Read
2011-10-22
Pažymėti rodomus laiškus kaip skaitytus
34.
Move Displayed Emails To Trash
2011-10-22
Perkelti rodomus el. laiškus į šiukšliadėžę
35.
Move To Trash
2011-10-22
Perkelti į šiukšliadėžę
36.
Remove Duplicate Emails
2011-10-22
Pašalinti pasikartojančius el. laiškus
37.
Read
2011-10-22
Perskaityti
38.
Unread
2011-10-22
Neskaityti
39.
Important
2011-10-22
Svarbus
40.
Action Item
2011-10-22
Veiksmo elementas
41.
Copy To
2011-10-22
Kopijuoti į
42.
Move To
2011-10-22
Perkelti į
43.
New Subfolder
2011-10-22
Naujas paaplankis
45.
Folder Properties
2011-10-22
Aplanko savybės
47.
Move Folder To
2011-10-22
Perkelti aplanką į
48.
Copy Folder To
2011-10-22
Kopijuoti aplanką į
49.
Synchronize All Accounts
2011-10-22
Sinchronizuoti visas paskyras
50.
Unimportant
2011-10-22
Nesvarbus
51.
No Action Item
2011-10-22
Nėra veiksmo elemento
52.
Add
2011-10-22
Pridėti