Translations by Engin Çağatay

Engin Çağatay has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 258 results
~
Length:
2006-04-06
Uzunluk:
~
&File name:
2006-04-06
&Dosya adı:
~
Bitrate:
2006-04-06
Bitoranı:
~
Here you can see the currently configured file name schemes which the "Suggest" button in the tag editor uses to extract tag information from a file name. Each string may contain one of the following placeholders:<ul> <li>%t: Title</li> <li>%a: Artist</li> <li>%A: Album</li> <li>%T: Track</li> <li>%c: Comment</li> </ul> For example, the file name scheme "[%T] %a - %t" would match "[01] Deep Purple - Smoke on the water" but not "(Deep Purple) Smoke on the water". For that second name, you would use the scheme "(%a) %t".<p/> Note that the order in which the schemes appear in the list is relevant, since the tag guesser will go through the list from the top to the bottom, and use the first matching scheme.
2006-04-06
Burada bir dosya isminden başlık bilgisini açmada kullanılan başlık editörü içinde "Önerilen" buton olan ayarlanmış dosya ismi şablonlarını şu anda görebilirsiniz. Her karakter aşağıdaki paketyerlerinden birini içerebilir:<ul> <li>%t: Başlık</li> <li>%a: Sanatçı</li> <li>%A: Albüm</li> <li>%T: Parça</li> <li>%c: Yorum</li> </ul> Örneğin, dosya adı şablonuna "[%T] %a - %t" Su üzerinde sigara içmek - Derin Mor" uyardı "fakat değil"(Derin Mor) Su üzerinde sigara içmek". İkinci isim için, şema kullanırdınız "(%a) %t".<p/> Bu listede görünen şemalar geçerlidir, çünkü başlık tahmincisi ilk eşleşen şemayı kullanacak ve üstten alta liste boyunca gidecektir.
~
&Track name:
2006-04-06
İ&z adı:
3.
Search Criteria
2006-04-06
Arama Kriteri
4.
Match any of the following
2006-04-06
Herhangi birisini eşleştir
5.
Match all of the following
2006-04-06
Tümünü eşleştir
7.
Fewer
2006-04-06
Daha az
8.
The music data cache has been corrupted. JuK needs to rescan it now. This may take some time.
2006-04-06
Müzik veritabanı önbelleği bozulmuş. JuK tüm bilgileri yeniden tarayacak. Bu işlem biraz zaman alabilir.
9.
Collection List
2006-04-06
Arşiv Listesi
10.
Removing an item from the collection will also remove it from all of your playlists. Are you sure you want to continue? Note, however, that if the directory that these files are in is in your "scan on startup" list, they will be readded on startup.
2006-04-06
Arşivden kaldırılan bir eleman tüm parça listelerinden de kaldırılacaktır. Devam etmek istiyor musunuz? Unutmayın ki eğer bu dosyalarınızın bulunduğu dizin, açılışta taranacaklar listenizdeyse açılışta tekrar eklenecektir.
11.
Show Playing
2006-04-06
Çalınanı Göster
15.
<qt>These items will be <b>permanently deleted</b> from your hard disk.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler sabit diskinizden <b>silinecektir</b>.</qt>
16.
<qt>These items will be moved to the Trash Bin.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
2006-04-06
<qt>Bu öğeler çöp kutusuna gönderilecektir.</qt>
17.
&Send to Trash
2006-04-06
&Çöpe Gönder
18.
About to delete selected files
2006-04-06
Seçili dosyalar silinmek üzere
19.
Folder List
2006-04-06
Dizin Listesi
21.
JuK
2006-04-06
JuK
23.
You are about to rename the following files. Are you sure you want to continue?
2006-04-06
Aşağıdaki dosya isimlerini değiştirmek üzeresiniz. Devam etmek istiyor musunuz?
24.
Original Name
2006-04-06
Asıl Adı
25.
New Name
2006-04-06
Yeni Adı
26.
No Change
2006-04-06
Değişiklik Yok
29.
Insert folder separator
2006-04-06
Dizin ayracı ekle
30.
No file selected, or selected file has no tags.
2006-04-06
Hiçbir dosya seçilmemiş ya da seçili dosyanın imleri yok.
31.
Hide Renamer Test Dialog
2006-04-06
Yeniden İsimlendiriciTest Diyaloğunu Sakla
32.
Show Renamer Test Dialog
2006-04-06
Yeniden İsimlendirici Test Diyaloğunu Göster
33.
%1 to %2
2006-04-06
%1 den %2 e
34.
The following rename operations failed:
2006-04-06
Aşağıdaki yeniden isimlendirme işlemleri başarısız oldu:
35.
File Renamer Options
2006-04-06
Dosya Adı Değiştirici Seçenekleri
37.
%1 Format
2006-04-06
%1 Formatı
38.
When the Track's %1 is Empty
2006-04-06
Parça için %1 boş olduğunda
39.
When using the file renamer your files will be renamed to the values that you have in your track's %1 tag, plus any additional text that you specify below.
2006-04-06
Dosya adı değiştirici kullanırken dosyalarınızın yeni adı parçanın %1 bilgisi ve aşağıda belirttiğiniz metin birleştirilerek belirlenir.
40.
File Renamer
2006-04-06
Dosya Adı Değiştirici
41.
Time
2006-04-06
Zaman
44.
&Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çal
45.
&Disable Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çalmayı Kapat
46.
Use &Random Play
2006-04-06
Ra&stgele Çal
47.
Use &Album Random Play
2006-04-06
&Albümü Rastgele Çal
48.
Remove From Playlist
2006-04-06
Parça Listesinden Çıkart
50.
&Play
2006-04-06
Ç&al
51.
P&ause
2006-04-06
&Duraklat
52.
&Stop
2006-04-06
D&urdur
58.
Volume Up
2006-04-06
Ses Artır