Browsing Estonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Estonian guidelines.
1120 of 198 results
11.
The user who owns this process.
Kasutaja, kellele see protsess kuulub.
Translated by Marek Laane on 2009-07-17
Located in ProcessModel.cpp:950
12.
The controlling terminal on which this process is running.
Terminal, kus see protsess töötab.
Translated by Marek Laane on 2009-07-17
Located in ProcessModel.cpp:952
13.
The priority with which this process is being run. For the normal scheduler, this ranges from 19 (very nice, least priority) to -19 (top priority).
Prioriteet, millega protsess töötab. Tavalise planeerija puhul vahemikus 19 (väga viisakas, väikseim prioriteet) kuni -19 (maksimaalne prioriteet).
Translated by Marek Laane on 2010-05-31
Located in ProcessModel.cpp:954
14.
The current CPU usage of the process.
Protsessi aktiivne protsessori kasutus.
Translated by Marek Laane on 2008-10-04
Located in ProcessModel.cpp:957
15.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor core in the machine.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor cores in the machine.
Protsessi aktiivne protsessori kasutus jagatud masina %1 protsessorituumaga.
Translated by Marek Laane on 2008-10-04
Protsessi aktiivne protsessori kasutus jagatud masina %1 protsessorituumaga.
Translated by Marek Laane on 2008-10-04
Located in ProcessModel.cpp:962
16.
The current total CPU usage of the process.
Protsessi aktiivne protsessori kasutus.
Translated by Marek Laane on 2009-07-17
Located in ProcessModel.cpp:964
17.
<qt>The total user and system time that this process has been running for, displayed as minutes:seconds.
<qt>Kasutaja ja süsteemi koguaeg, mille kestel protsess on töötanud, kujul minutid:sekundid.
Translated by Marek Laane on 2010-05-31
Located in ProcessModel.cpp:966
18.
<qt>This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless.</qt>
<qt>See on protsessi kasutatav virtuaalse mälu maht, kaasa arvatud jagatud teegud, graafikamälu, failid kettal ja nii edasi. Sellel arvul pole peaaegu mingit tähtsust.</qt>
Translated by Marek Laane on 2008-10-04
Located in ProcessModel.cpp:968
19.
<qt>This is the amount of real physical memory that this process is using by itself, and approximates the Private memory usage of the process.<br>It does not include any swapped out memory, nor the code size of its shared libraries.<br>This is often the most useful figure to judge the memory use of a program. See What's This for more information.</qt>
<qt>See on protsessi enda kasutatava reaalse füüsilise mälu maht, mis ligikaudu võrdub protsessi privaatse mälukasutusega<br>Selle hulka ei käi saalemälu ega jagatud teekide koodi suurus.<br>Enamasti on see kõige parem võimalus hinnata programmi mälukasutust. Vaata täpsemalt "Mis see on?" teavet.</qt>
Translated by Marek Laane on 2010-05-31
Located in ProcessModel.cpp:970
20.
<qt>This is approximately the amount of real physical memory that this process's shared libraries are using.<br>This memory is shared among all processes that use this library.</qt>
<qt>See on protsessi jagatud teekide kasutatava reaalse füüsilise mälu ligikaudne maht.<br>Seda mälu jagavad kõik antud teeki kasutavad protsessid.</qt>
Translated by Marek Laane on 2010-05-31
Located in ProcessModel.cpp:972
1120 of 198 results

This translation is managed by Ubuntu Estonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Laane, Marek Laane.