Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
1726 of 198 results
17.
<qt>The total user and system time that this process has been running for, displayed as minutes:seconds.
<qt>El temps d'execució total d'usuari i sistema durant el que s'ha executat este procés, mostrat com a minuts:segons.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:966
18.
<qt>This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless.</qt>
<qt>Esta és la quantitat d'espai de memòria virtual que està usant el procés, incloses les biblioteques compartides, la memòria gràfica, els fitxers en disc, i etc. Este número gairebé no té sentit.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:968
19.
<qt>This is the amount of real physical memory that this process is using by itself, and approximates the Private memory usage of the process.<br>It does not include any swapped out memory, nor the code size of its shared libraries.<br>This is often the most useful figure to judge the memory use of a program. See What's This for more information.</qt>
<qt>Esta és la quantitat de memòria física real que este procés està usant per si mateix, i s'aproxima a l'ús de la memòria privada del procés.<br>No inclou la memòria d'intercanvi en disc, ni la mida del codi de les seues biblioteques compartides.<br>Moltes vegades, esta és la manera més útil d'entendre l'ús de la memòria d'un programa. Vegeu «Què és això?» per a més informació.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in ProcessModel.cpp:970
20.
<qt>This is approximately the amount of real physical memory that this process's shared libraries are using.<br>This memory is shared among all processes that use this library.</qt>
<qt>Esta és aproximadament la quantitat de memòria física real que estan usant les biblioteques compartides d'este procés.<br>Esta memòria és compartida entre tots els processos que utilitzen esta biblioteca.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:972
21.
<qt>The command with which this process was launched.</qt>
<qt>L'orde amb la que s'ha executat este procés.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:974
22.
<qt>The amount of pixmap memory that this process is using.</qt>
<qt>La quantitat de memòria de mapes de píxels que està utilitzant este procés.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:976
23.
<qt>The title of any windows that this process is showing.</qt>
<qt>El títol de qualsevol finestra que mostre este procés.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:978
24.
The unique Process ID that identifies this process.
L'ID únic del procés que identifica este procés.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:980
25.
The number of bytes read. See What's This for more information.
El nombre de bytes llegits. Vegeu «Què és això?» per a més informació.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in ProcessModel.cpp:982
26.
The number of bytes written. See What's This for more information.
El nombre de bytes escrits. Vegeu «Què és això?» per a més informació.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in ProcessModel.cpp:984
1726 of 198 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Josep Ma. Ferrer.