Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Vendosni këtu si cili përdorues dëshironi ta përdorni programin.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Emri i &përdoruesit:
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Vendosni fjalëkalimin këtu për përdoruesin që keni specifikuar më sipër.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Fjalë^kalimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Vendosni këtë opsion nëse programi që dëshironi të nisni është një program në mënyrë teksti. Pas kësaj programi do të hapet në një dritare emuluese të terminalit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Nise në &dritare terminali
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Vendos këtë opsion nëse do ta nisësh programin me një id tjetër përdoruesi. Çdo proçes ka një id përdoruesi të bashkangjitur me të. Ky kod id përcakton hyrjen në skedar dhe leje të tjera. Fjalëkalimi i përdoruesit kërkohet për ta bërë këtë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Nise si një &përdorues tjetër.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-05-20
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Gjej komandat që përputhen me :q:, duke përdorur sintaksën e koracës së zakonshme
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-08-05
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Nis %1
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.