Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Zadajte meno užívateľa, pod ktorým chcete spustiť aplikáciu.
Translated by Michal Sulek on 2009-07-24
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Užíva&teľ:
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Zadajte heslo pre užívateľa zadaného vyššie.
Translated by Michal Sulek on 2009-07-24
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
He&slo:
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Povoľte túto možnosť, ak aplikácia, ktorú chcete spustiť je v textovom móde. Aplikácia bude potom spustená v okne emulátora terminálu.
Translated by Michal Sulek on 2009-07-24
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Spustiť v &okne terminálu
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Povoľte túto možnosť, ak chcete spustiť aplikáciu s iným užívateľským ID. S každým procesom je asociované užívateľské ID. Toto ID určuje prístupové práva k súborom a iné oprávnenia. Pre túto voľbu je nutné heslo daného užívateľa.
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Spustiť ako iný &užívateľ
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Nájde príkazy zodpovedajúce :q:, pomocou bežnej syntaxe shellu
Translated by Michal Sulek on 2009-07-24
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Spustiť %1
Translated by Peter Mihalik on 2009-07-18
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Michal Sulek, Peter Mihalik.