Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Wpisz nazwę użytkownika, który ma uruchomić program.
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
&Nazwa użytkownika:
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Wpisz hasło użytkownika wybranego powyżej.
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
&Hasło:
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Zaznacz tą opcję, jeśli program, który chcesz uruchomić jest programem w trybie tekstowym. W takim przypadku zostanie on otwarty w oknie emulatora terminala.
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Uruchom w oknie &terminala
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Zaznacz tą opcję, jeśli chcesz uruchomić program z innym identyfikatorem użytkownika. Każdy proces ma powiązany z nim identyfikator użytkownika. Ta wartość określa prawa dostępu do plików i inne. Do tej operacji potrzebne jest hasło użytkownika.
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Uruchom jako inny &użytkownik
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-02-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Znajduje polecenia, które pasują do :q:, przy użyciu zwykłej składni powłoki
Translated by Marta Rybczyńska on 2009-08-05
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Uruchom %1
Translated by Marta Rybczyńska on 2008-10-10
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marta Rybczyńska.