Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Oppgje kva for brukar du vil køyra programmet som her.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Oppgi brukernavnet du vil at programmet skal kjøre under.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Her oppgir du brukernavnet som du vil skal kjøre programmet.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Brukar&namn:
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Bruker&navn:
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Her skriv du passordet til den brukaren du valde ovanfor.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Oppgi passord her for den brukeren du oppga over.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Pass&ord:
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Passo&rd:
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Vel dette dersom programmet du vil køyra skal køyrast i tekstmodus. Programmet vert då køyrt i eit terminalemuleringsvindauge.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Kryss av dette valget hvis programmet du vil kjøre er et tekstmodusprogram. Programmet vil da bli kjørt i et terminalemuleringsvindu.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Køyr i &terminalvindauge
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Kjør i &terminal-vindu
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Kjør i &terminalvindu
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Vel dette dersom du vil køyra programmet som ein annan brukar. Alle prosessar er knytte til ein brukar-ID. ID-en avgjer filtilgang og andre løyve. Du treng passordet til brukaren for å gjera dette.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Velg dette alternativet dersom du vil kjøre programmet med et annet brukernavn. Hver prosess er forbundet med et brukernavn. Denne identitetskoden bestemmer tilgangsrettigheter til filer og andre rettigheter. Det kreves at man oppgir denne brukerens passord for å få disse rettighetene.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Kryss av dette valget hvis du vil kjøre programmet under en annen brukerID. Hver prosess er tilordnet en brukerID. Denne identiteten bestemmer filtilgang og andre rettigheter. Du må kjenne passordet til den andre brukeren.
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Axel Bojer on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Køyr som ein annan &brukar
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Suggestions:
Kjør som en annen &bruker
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Finn kommandoar i samsvar med :q: (med vanleg skalsyntaks)
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Suggestions:
Finner kommandoer som treffer :q: ved bruk av vanlig skallsyntaks
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2009-07-16
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Køyr %1
Translated by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Suggestions:
Kjør %1
Norwegian Bokmal plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Karl Ove Hufthammer.