Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Oppgi brukernavnet du vil at programmet skal kjøre under.
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Oppgje kva for brukar du vil køyra programmet som her.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Bruker&navn:
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Brukar&namn:
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Oppgi passord her for den brukeren du oppga over.
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Her skriv du passordet til den brukaren du valde ovanfor.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Passo&rd:
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Pass&ord:
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
&Passord:
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Karl Ove Hufthammer on 2008-10-09
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Kryss av dette valget hvis programmet du vil kjøre er et tekstmodusprogram. Programmet vil da bli kjørt i et terminalemuleringsvindu.
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Vel dette dersom programmet du vil køyra skal køyrast i tekstmodus. Programmet vert då køyrt i eit terminalemuleringsvindauge.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Vel dette dersom programmet du vil køyra skal køyrast i tekstmodus. Programmet vert då køyrd i eit terminalemuleringsvindauge.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Kjør i &terminal-vindu
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Køyr i &terminalvindauge
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Velg dette alternativet dersom du vil kjøre programmet med et annet brukernavn. Hver prosess er forbundet med et brukernavn. Denne identitetskoden bestemmer tilgangsrettigheter til filer og andre rettigheter. Det kreves at man oppgir denne brukerens passord for å få disse rettighetene.
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Vel dette dersom du vil køyra programmet som ein annan brukar. Alle prosessar er knytte til ein brukar-ID. ID-en avgjer filtilgang og andre løyve. Du treng passordet til brukaren for å gjera dette.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Vel dette dersom du vil køyra programmet som ein annan brukar. Alle prosessar er knytte til ein brukar-id. Id-koden avgjer filtilgang og andre løyve. Du treng passordet for brukaren for å gjera dette.
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Kjør som en annen &bruker
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-02-05
Suggestions:
Køyr som ein annan &brukar
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2009-02-05
Køyr som annan br&ukar
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Gaute Hvoslef Kvalnes on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Finner kommandoer som treffer :q: ved bruk av vanlig skallsyntaks
Translated by Bjørn Steensrud on 2009-07-16
Suggestions:
Finn kommandoar i samsvar med :q: (med vanleg skalsyntaks)
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Karl Ove Hufthammer on 2009-07-16
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Kjør %1
Translated by Bjørn Steensrud on 2008-10-09
Suggestions:
Køyr %1
Norwegian Nynorsk plasma-runner-shell in Ubuntu Oneiric package "kde-workspace" by Eirik U. Birkeland on 2008-10-09
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bjørn Steensrud.