Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Šeit ievadiet lietotāju, kā vārdā gribat darbināt programmu.
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Lietotāja &vārds:
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Ievadiet norādītā lietotāja paroli.
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Pa&role:
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Izvēlieties šo opciju, ja darbināmā programma strādā teksta režīmā. Tādā gadījumā programma tiks darbināta termināla emulatora logā.
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Darbināt &termināla logā
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Izvēlieties šo opciju, ja vēlaties darbināt programmu ar cita lietotāja id. Katram procesam tiek piešķirts lietotāja id. Šis id kods nosaka pieeju failiem un citas atļaujas. Lai to izdarītu, ir nepieciešama atbilstošā lietotāja parole.
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Darbināt kā citam &lietotājam
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-02-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Atrod komandas, kas atbilst :q:, izmanto parasto komandrindas sintaksi
Translated by Viesturs Zariņš on 2009-07-16
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Palaist %1
Translated by Viesturs Zariņš on 2008-10-09
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Viesturs Zariņš.