Browsing Estonian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Estonian guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Sisesta siia kasutaja nimi, kelle õigustes soovid rakendust käivitada.
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Kasutaja&nimi:
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Sisesta siia nõutud parool.
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
Pa&rool:
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Vali see, kui rakendus, mida soovid käivitada, on tekstipõhine. Sel juhul käivitatakse rakendus terminaliemulaatori aknas.
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Käivitamine &terminalis
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Vali see, kui soovid käivitada rakendust mõne teise kasutaja õigustes. Iga käivitatav protsess on seotud kasutaja nimega. See määrab juurdepääsu failidele ja muud õigused. Et seda võimalust kasutada, on vajalik kasutaja parool.
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Käivitamine teise kas&utajana
Translated by Marek Laane on 2009-02-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Käskude leidmine :q: järgi tavalist shelli süntaksit kasutades
Translated by Marek Laane on 2009-07-17
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Käivita %1
Translated by Marek Laane on 2008-10-04
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Estonian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marek Laane.