Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 10 results
1.
Enter the user you want to run the application as here.
i18n: file: shellOptions.ui:61
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbUsername)
i18n: file: shellOptions.ui:134
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, leUsername)
Zde zadejte jméno uživatele, pod kterým chcete aplikaci spustit.
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:3 rc.cpp:24
2.
User&name:
i18n: file: shellOptions.ui:64
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbUsername)
Jmé&no uživatele:
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:6
3.
Enter the password here for the user you specified above.
i18n: file: shellOptions.ui:83
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KLineEdit, lePassword)
i18n: file: shellOptions.ui:102
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLabel, lbPassword)
Zde zadejte heslo pro uživatele uvedeného výše.
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:9 rc.cpp:12
4.
Pass&word:
i18n: file: shellOptions.ui:105
i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbPassword)
&Heslo:
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:15
5.
Check this option if the application you want to run is a text mode application. The application will then be run in a terminal emulator window.
i18n: file: shellOptions.ui:115
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Zaškrtněte tuto volbu, pokud je aplikace, kterou chcete spustit, v textovém režimu. Aplikace bude poté spuštěna v okně terminálu.
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in rc.cpp:18
6.
Run in &terminal window
i18n: file: shellOptions.ui:118
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunInTerminal)
Spustit v &terminálovém okně
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:21
7.
Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this.
i18n: file: shellOptions.ui:141
i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Povolte, pokud chcete spustit aplikaci pod jiným uživatelským ID. Toto ID určuje přístupová práva k souborům a jiná oprávnění. Pro tuto volbu je vyžadováno heslo daného uživatele.
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:27
8.
Run as a different &user
i18n: file: shellOptions.ui:144
i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cbRunAsOther)
Spustit pod jiným &uživatelem
Translated by Lukáš Tinkl on 2009-02-05
Located in rc.cpp:30
9.
Finds commands that match :q:, using common shell syntax
Hledá příkazy odpovídající :q: pomocí obvyklé syntaxe shellu
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in shellrunner.cpp:53
10.
Run %1
Spustit %1
Translated by Lukáš Tinkl on 2008-10-09
Located in shellrunner.cpp:73
110 of 10 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lukáš Tinkl, Lukáš Tinkl, Vít Pelčák.