Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
1117 of 17 results
11.
Vendor
i18n: file: view1394widget.ui:130
i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, m_listview)
Gamintojas
Translated by Dovydas on 2007-10-30
Reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in rc.cpp:33
12.
Generate 1394 Bus Reset
i18n: file: view1394widget.ui:165
i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, m_busResetPb)
Generuoti 1394 magistralės perkrovimą
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in rc.cpp:36
13.
<qt>Here you can see some information about your IEEE 1394 configuration. The meaning of the columns:<ul><li><b>Name</b>: port or node name, the number can change with each bus reset</li><li><b>GUID</b>: the 64 bit GUID of the node</li><li><b>Local</b>: checked if the node is an IEEE 1394 port of your computer</li><li><b>IRM</b>: checked if the node is isochronous resource manager capable</li><li><b>CRM</b>: checked if the node is cycle master capable</li><li><b>ISO</b>: checked if the node supports isochronous transfers</li><li><b>BM</b>: checked if the node is bus manager capable</li><li><b>PM</b>: checked if the node is power management capable</li><li><b>Acc</b>: the cycle clock accuracy of the node, valid from 0 to 100</li><li><b>Speed</b>: the speed of the node</li><li><b>Vendor</b>: the vendor of the device</li></ul></qt>
<qt>Čia galite matyti šiek tiek informacijos apie IEEE 1394 konfigūraciją. Stulpelių reikšmės:<ul><li><b>Pavadinimas</b>: prievado ar įrenginio pavadinimas, šis skaičius gali kisti kiekvieną kartą perkrovus magistralę</li><li><b>GUID</b>: 64 bitų įrenginio GUID</li><li><b>Vietinis</b>: pažymėtas jei įrenginys yra IEEE 1394 prievadas jūsų kompiuteryje</li><li><b>IRV</b>: pažymėtas jei įrenginys sugeba valdyti resursus izochroniškai</li><li><b>CRM</b>: pažymėtas jei įrenginys sugeba valdyti ciklą</li><li><b>ISO</b>: pažymėtas jei įrenginys sugeba siųsti duomenis izochroniškai</li><li><b>BM</b>: pažymėtas jei įrenginys sugeba valdyti magistralę</li><li><b>GV</b>: pažymėtas jei įrenginys sugeba reguliuoti galingumą</li><li><b>Acc</b>: įrenginio darbo dažnio tikslumas, nuo 0 iki 100</li><li><b>Sparta</b>: įrenginio sparta</li><li><b>Tiekėjas</b>: įrenginio tiekėjas</li></ul></qt>
Translated by Andrius Štikonas on 2010-07-14
Located in view1394.cpp:66
14.
Port %1:"%2"
Prievadas %1:„%2“
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in view1394.cpp:200
15.
Node %1
Įrenginys %1
Translated by Dovydas on 2007-10-30
Reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in view1394.cpp:214
16.
Not ready
Nepasiruošęs
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in view1394.cpp:217
17.
Unknown
Nežinoma
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-04
Located in view1394.cpp:312
1117 of 17 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrius Štikonas, Donatas Glodenis, Dovydas.