Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
1120 of 66 results
11.
This page presents the contents of your samba log file in a friendly layout. Check that the correct log file for your computer is listed here. If you need to, correct the name or location of the log file, and then click the "Update" button.
Denna sida presenterar innehållet i din Samba-loggfil i en användarvänlig layout. Kontrollera att rätt loggfil för din dator är listad här. Om du behöver, korrigera namnet eller platsen på loggfilen, klicka sedan på "Uppdatera".
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:57
12.
Check this option if you want to view the details for connections opened to your computer.
Markera detta alternativ om du vill visa detaljerna för anslutningar öppnade till din dator.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:62
13.
Check this option if you want to view the events when connections to your computer were closed.
Markera detta alternativ om du vill visa händelserna när anslutningar till din dator stängdes.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:65
14.
Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
Markera detta alternativ om du vill se vilka filer som blev öppnade på din dator av fjärranvändare. Observera att öppna/stäng-filhändelser inte loggas om inte Sambas loggnivå är inställd till åtminstone 2 (du kan inte ställa in loggnivån i den här modulen).
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:68
15.
Check this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
Markera detta alternativ om du vill se händelserna när filer öppnade av fjärranvändare stängdes. Observera att öppna/stäng-filhändelser inte loggas om inte Sambas loggnivå är inställd till åtminstone 2 (du kan inte ställa in loggnivån i den här modulen).
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:74
16.
Click here to refresh the information on this page. The log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
Klicka här för att uppdatera informationen på denna sida. Loggfilen (som visas ovan) kommer att läsas för att få fram händelser som loggats av Samba.
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:80
17.
Date & Time
Datum och Tid
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:89
18.
Event
Händelse
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:89 kcmsambastatistics.cpp:64
19.
Service/File
Tjänst/Fil
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:90 kcmsambastatistics.cpp:64
20.
Host/User
Värddator/Användare
Translated and reviewed by Stefan Asserhäll on 2006-04-04
Located in kcmsambalog.cpp:89 kcmsambalog.cpp:90 kcmsambastatistics.cpp:64
1120 of 66 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Stefan Asserhäll.