Translations by Ilpo Kantonen

Ilpo Kantonen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
1.
Type
2006-04-04
Tyyppi
2.
Resource
2006-04-04
Resurssi
3.
Mounted Under
2006-04-04
Liitospiste
4.
This list shows the Samba and NFS shared resources mounted on your system from other hosts. The "Type" column tells you whether the mounted resource is a Samba or an NFS type of resource. The "Resource" column shows the descriptive name of the shared resource. Finally, the third column, which is labeled "Mounted under" shows the location on your system where the shared resource is mounted.
2006-04-04
Tässä luettelossa näet Samban ja NFS:n jaetut resurssit, jotka olet ottanut käyttöön toisilta koneilta. Sarake "Tyyppi" kertoo, onko resurssi Samban vai NFS:n resurssi. "Resurssi" -sarake näyttää resurssin kuvauksen ja "Liitoskohta" paikan, johon resurssi on liitetty.
5.
Samba log file:
2006-04-04
Samban lokitiedosto:
6.
Show opened connections
2006-04-04
Näytä avatut yhteydet
7.
Show closed connections
2006-04-04
Näytä suljetut yhteydet
8.
Show opened files
2006-04-04
Näytä avatut tiedostot
9.
Show closed files
2006-04-04
Näytä suljetut tiedostot
11.
This page presents the contents of your samba log file in a friendly layout. Check that the correct log file for your computer is listed here. If you need to, correct the name or location of the log file, and then click the "Update" button.
2006-04-04
Tällä välilehdellä näet selkeämmän version Samban lokitiedostosta. Tarkista, että tässä kohdassa on oikea lokitiedosto. Mikäli tiedoston nimeä tarvitsee muuttaa, korjaa nimi ja napsauta painiketta "Päivitä".
12.
Check this option if you want to view the details for connections opened to your computer.
2006-04-04
Valitse tämä kohta, jos haluat nähdä tietokoneellesi avattujen yhteyksien yksityiskohdat.
13.
Check this option if you want to view the events when connections to your computer were closed.
2006-04-04
Valitse tämä kohta, jos haluat nähdä tietokoneellesi avattujen yhteyksien päättymiset.
14.
Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
2006-04-04
Valitse tämä kohta, mikäli haluat nähdä tiedostot jotka etäkäyttäjät ovat avanneet tietokoneellasi. Nämä tiedot näkyvät vain, mikäli Samban lokitietojen taso on asetettu vähintään arvoon 2. Samban asetuksia ei voi muuttaa tässä moduulissa.
15.
Check this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
2006-04-04
Valitse tämä kohta, mikäli haluat nähdä koska etäkäyttäjät sulkevat avatut tiedostot tietokoneellasi. Nämä tiedot näkyvät vain, mikäli Samban lokitietojen taso on asetettu vähintään arvoon 2. Samban asetuksia ei voi muuttaa tässä moduulissa.
16.
Click here to refresh the information on this page. The log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
2006-04-04
Napsauta tästä kohdasta päivittääksesi välilehden tiedot. Ylläoleva lokitiedosto luetaan uudelleen, jotta Samban tiedot näkyvät ajan tasalla.
2006-04-04
Napsauta tästä kohdasta päivittääksesi välilehden tiedot. Ylläoleva lokitiedosto luetaan uudelleen, jotta Samban tiedot näkyvät ajan tasalla.
2006-04-04
Napsauta tästä kohdasta päivittääksesi välilehden tiedot. Ylläoleva lokitiedosto luetaan uudelleen, jotta Samban tiedot näkyvät ajan tasalla.
2006-04-04
Napsauta tästä kohdasta päivittääksesi välilehden tiedot. Ylläoleva lokitiedosto luetaan uudelleen, jotta Samban tiedot näkyvät ajan tasalla.
17.
Date & Time
2006-04-04
Päivä & Aika
18.
Event
2006-04-04
Tapahtuma
19.
Service/File
2006-04-04
Palvelu/Tiedosto
20.
Host/User
2006-04-04
Asiakas/Käyttäjä
22.
CONNECTION OPENED
2006-04-04
YHTEYS AVATTU
23.
CONNECTION CLOSED
2006-04-04
YHTEYS SULJETTU
24.
FILE OPENED
2006-04-04
TIEDOSTO AVATTU
25.
FILE CLOSED
2006-04-04
TIEDOSTO SULJETTU
26.
Could not open file %1
2006-04-04
Tiedostoa %1 ei voitu avata
27.
Connections: 0
2006-04-04
Yhteyksiä: 0
28.
File accesses: 0
2006-04-04
Tiedostoja käytetty: 0
29.
Event:
2006-04-04
Tapahtuma:
30.
Service/File:
2006-04-04
Palvelu/Tiedosto:
31.
Host/User:
2006-04-04
Asiakas/Käyttäjä:
32.
&Search
2006-04-04
&Etsi
33.
Clear Results
2006-04-04
Tyhjennä tulokset
34.
Show expanded service info
2006-04-04
Näytä laajennetut palvelutiedot
35.
Show expanded host info
2006-04-04
Näytä laajennetut asiakastiedot
36.
Nr
2006-04-04
Nr
37.
Hits
2006-04-04
Osumia
38.
Connection
2006-04-04
Yhteys
39.
File Access
2006-04-04
Tiedoston käyttö
40.
Connections: %1
2006-04-04
Yhteyksiä: %1
41.
File accesses: %1
2006-04-04
Tiedoston käyttöjä: %1
42.
FILE OPENED
2006-04-04
TIEDOSTO AVATTU
43.
Service
2006-04-04
Palvelu
44.
Accessed From
2006-04-04
Käytetty kohteesta
45.
UID
2006-04-04
UID
46.
GID
2006-04-04
GID
47.
PID
2006-04-04
PID
48.
Open Files
2006-04-04
Avoimia tiedostoja
49.
Error: Unable to run smbstatus
2006-04-04
Virhe käynnistettäessä smbstatusta