Browsing Kashubian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1120 of 66 results
11.
This page presents the contents of your samba log file in a friendly layout. Check that the correct log file for your computer is listed here. If you need to, correct the name or location of the log file, and then click the "Update" button.
Na starna pòkôzëje zamkłosc dniewnika Sambë na drëszny brëkòwnikòwi ôrt. Sprôwdzë czë miono lopkù dniewnika je wpisóné bezzmiłkòwò. Eżlë miono lopkù dniewnika je zmiłkòwé, pòprôwi je ë wcësnie knąpã "Aktualizëjë".
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:57
12.
Check this option if you want to view the details for connections opened to your computer.
Zaznaczë tã òptacëjã eżlë chcesz òbezdrzëc detale sparłączoné òtemkłima pòłączeniema na Twòjim kòmpùtrze.
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:62
13.
Check this option if you want to view the events when connections to your computer were closed.
Zaznaczë tã òptacëjã eżlë chcesz òbezdrzëc przëtrôfczi, czedë pòłączenia z Twòjim kòmpùtrã òsta zamkniãté.
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:65
14.
Check this option if you want to see the files which were opened on your computer by remote users. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
Zaznaczë tã òptacëjã eżlë chcesz òbezdrzëc lopczi, jaczé òstały òtemkłi na Twòjim kòmpùtrze bez bùtnowich brëĸòwników. Bôczënk!! Przëtrôfczi wëgenerowóné przez òtmekanié/zamëkanié lopków nie są zapisywóné dopóczi równio log nie je przënômni równô 2 (nie mòże zmienic równi log w tim mòdule).
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:68
15.
Check this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least 2 (you cannot set the log level using this module).
Zaznaczë tã òptacëjã eżlë chcesz òbezdrzëc przëtrôfczi wëgenerowóné prze zamëkaniém òtemkłich lopków przez bùtnowich brëkòwników. zdarzenia wygenerowane przy zamykaniu otwartych plików przez zewnętrznych użytkowników. Bôczënk!! Przëtrôfczi wëgenerowóné przez òtmekanié/zamëkanié lopków nie są zapisywóné dopóczi równio log nie je przënômni równô 2 (nie mòże zmienic równi log w tim mòdule).
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:74
16.
Click here to refresh the information on this page. The log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
Wcësnij, abë òdswiéżëc wëdowiédzã na ti starnie. Lopk dniewnika (pòkôzóné wëżi) òstanié òdczëtóny w célu nalezeniô przëtrôfków zapisónëch przez Sambã.
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:80
17.
Date & Time
Datum ë czas
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:89
18.
Event
Przëtrôfk
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:89 kcmsambastatistics.cpp:64
19.
Service/File
Serwis/lopk
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:88 kcmsambalog.cpp:90 kcmsambastatistics.cpp:64
20.
Host/User
Kòmpùtr/Brëkòwnik
Translated and reviewed by Michôł Òstrowsczi on 2007-03-25
Located in kcmsambalog.cpp:89 kcmsambalog.cpp:90 kcmsambastatistics.cpp:64
1120 of 66 results

This translation is managed by Ubuntu Kashubian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mark Kwidzińsczi, Michôł Òstrowsczi.