Browsing Serbian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 28 results
26.
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected.
Ако сте леворуки, може вам одговарати да замените функције левих и десних дугмади миша бирањем опције за леворуке. Ако миш има више од два дугмета, биће промењене функције само на левом и десном дугмету. Ако нпр. имате миш са три дугмета, средње дугме ће остати непромењено.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:120
27.
The default behavior in KDE is to select and activate icons with a single click of the left button on your pointing device. This behavior is consistent with what you would expect when you click links in most web browsers. If you would prefer to select with a single click, and activate with a double click, check this option.
Подразумевано понашање у КДЕ‑у јесте да се иконе бирају и активирају једним кликом левог дугмета миша. Овакво понашање је усаглашено са оним које очекујете када кликћете на везе у већини веб прегледача. Ако вам више одговара да иконе бирате једноструким, а активирате двоструким кликом, укључите ову опцију.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:130
30.
If you have checked the option to automatically select icons, this slider allows you to select how long the mouse pointer must be paused over the icon before it is selected.
Ако сте укључили опцију да се иконе аутоматски изабирају, овај клизач вам омогућује да изаберете колико дуго показивач мора да буде изнад иконе пре него што она буде изабрана.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:150
34.
<p>This option allows you to change the relationship between the distance that the mouse pointer moves on the screen and the relative movement of the physical device itself (which may be a mouse, trackball, or some other pointing device.)</p><p> A high value for the acceleration will lead to large movements of the mouse pointer on the screen even when you only make a small movement with the physical device. Selecting very high values may result in the mouse pointer flying across the screen, making it hard to control.</p>
<qt><p>Овом опцијом подешавате однос између растојања који показивач прелази на екрану и релативног помераја самог физичког уређаја (миша, трекбола, или неког другог показивачког уређаја).</p><p>Висока вредност убрзања ће довести до великих померања показивача на екрану чак и када правите мале покрете уређајем, чинећи га тешким за контролу.</p></qt>
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:195
36.
<p>The threshold is the smallest distance that the mouse pointer must move on the screen before acceleration has any effect. If the movement is smaller than the threshold, the mouse pointer moves as if the acceleration was set to 1X;</p><p> thus, when you make small movements with the physical device, there is no acceleration at all, giving you a greater degree of control over the mouse pointer. With larger movements of the physical device, you can move the mouse pointer rapidly to different areas on the screen.</p>
<qt><p>Праг је најмања раздаљина коју показивач мора да пређе на екрану да би убрзање ступило у дејство. Ако је помак мањи од прага, показивач се помера као да је убрзање постављено на 1×.</p><p>Ако правите мале покрете физичким уређајем, убрзања уопште нема, што вам даје већи степен контроле над показивачем. Већим покретима уређаја можете брзо да померате показивач према удаљеним деловима екрана.</p></qt>
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:215
39.
The double click interval is the maximal time (in milliseconds) between two mouse clicks which turns them into a double click. If the second click happens later than this time interval after the first click, they are recognized as two separate clicks.
Период двоклика је највеће време (у милисекундама) између два клика мишем које их и даље чини двокликом. Ако се други клик деси касније од задатог периода, кликови се узимају као два независна једнострука.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:235
40.
Drag start time:
Почетно време превлачења:
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:247
41.
If you click with the mouse (e.g. in a multi-line editor) and begin to move the mouse within the drag start time, a drag operation will be initiated.
Ако кликнете мишем (нпр. у уређивачу текста) и почнете да померате миш у оквиру почетног времена превлачења, почеће поступак превлачења.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:250
43.
If you click with the mouse and begin to move the mouse at least the drag start distance, a drag operation will be initiated.
Ако кликнете мишем и почнете да померате миш у оквиру почетне удаљености превлачења, почеће поступак превлачења.
Translated by Chusslove Illich on 2008-10-09
Located in mouse.cpp:263
45.
If you use the wheel of a mouse, this value determines the number of lines to scroll for each wheel movement. Note that if this number exceeds the number of visible lines, it will be ignored and the wheel movement will be handled as a page up/down movement.
Ако користите точкић на мишу, ова вредност одређује број редова које треба отклизати на сваки покрет точкића. Ако овај број пређе број видљивих редова, биће игнорисан, а покрет точкића ће бити схваћен као померање на страницу горе или доле.
Translated by Chusslove Illich on 2009-01-31
Located in mouse.cpp:276
110 of 28 results

This translation is managed by Ubuntu Serbian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Chusslove Illich, Dalibor Djuric.