Translations by kim42

kim42 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
1.
Informative
2009-12-24
Informacyjny
2.
Compact
2009-12-24
Kompaktowy
3.
Small Icons
2009-12-24
Małe ikony
4.
Large Icons
2009-12-24
Duże ikony
5.
Text Only
2009-12-24
Tylko tekst
7.
Main
2009-12-24
Główne
8.
Alternative
2009-12-24
Alternatywne
9.
Focus policy settings limit the functionality of navigating through windows.
2009-12-24
Ustawienia polityki aktywacji ograniczają funkcjonalność nawigacji okien.
10.
Walk Through Windows
2009-12-24
Spacer przez okna
11.
Walk Through Windows (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez okna (odwrócony)
12.
Walk Through Windows Alternative
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna
13.
Walk Through Windows Alternative (Reverse)
2009-12-24
Spacer przez alternatywne okna (odwrócony)
14.
Navigation
2009-12-24
Nawigacja
15.
No Effect
2009-12-24
Bez efektu
16.
Configure Layout
2009-12-24
Konfiguracja układu
17.
Your names
2009-12-24
Maciej Wikło
18.
Your emails
2009-12-24
maciej.wiklo@wp.pl
19.
Item Layout
2009-12-24
Układ elementów
20.
Layout:
2009-12-24
Układ:
21.
Vertical
2009-12-24
Pionowy
22.
Horizontal
2009-12-24
Poziomy
23.
Tabular
2009-12-24
Tabelaryczny
24.
Item layout:
2009-12-24
Układ elementów:
25.
Minimum Size
2009-12-24
Rozmiar minimalny
26.
Width:
2009-12-24
Szerokość:
27.
Minimum width, as a percentage of screen width.
2009-12-24
Minimalna szerokość, w procentach szerokości ekranu.
28.
%
2009-12-24
%
29.
Height:
2009-12-24
Wysokość:
30.
Minimum height, as a percentage of screen height.
2009-12-24
Minimalna wysokość, w procentach wysokości ekranu.
31.
Show Selected Item
2009-12-24
Pokaż wybrany element
32.
Selected item view:
2009-12-24
Widok wybranego elementu:
33.
Top
2009-12-24
Góra
34.
Bottom
2009-12-24
Dół
35.
Left
2009-12-24
Lewo
36.
Right
2009-12-24
Prawo
37.
Selected item layout:
2009-12-24
Układ wybranego elementu:
39.
List windows:
2009-12-24
Lista okien:
40.
Current Desktop
2009-12-24
Bieżący pulpit
41.
All Desktops
2009-12-24
Wszystkie pulpity
42.
Current Desktop Grouped by Applications
2009-12-24
Bieżący pulpit, pogrupowane wg programu
43.
All Desktops Grouped by Applications
2009-12-24
Wszystkie pulpity, pogrupowane wg programu
44.
Sort order:
2009-12-24
Kolejność sortowania:
45.
Recently used
2009-12-24
Ostatnio używane
46.
Stacking order
2009-12-24
Kolejność rozmieszczenia
49.
The currently selected window will be highlighted by fading out all other windows. This option requires desktop effects to be active.
2009-12-24
Wybrane okno zostanie podświetlone, pozostałe okna zaś zostaną przyciemnione. Ta opcja wymaga włączenia efektów pulpitu.
50.
Highlight selected window
2009-12-24
Podświetl wybrane okno
51.
Show outline of selected window
2009-12-24
Pokaż obramowanie wybranego okna
52.
Effect:
2009-12-24
Efekt:
53.
The effect to replace the list window when desktop effects are active.
2009-12-24
Efekt zastępowania listy okien, gdy aktywne są efekty pulpitu.
54.
Display list while switching
2009-12-24
Wyświetl listę podczas przełączania