Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 46 results
1.
Calibration
क्यालिब्रेसन
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:41 joywidget.cpp:390
2.
Next
पछिल्लो
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:44
3.
Please wait a moment to calculate the precision
कृपया यथार्थ गणना गर्न केही क्षण प्रतिक्षा गर्नुहोस्
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:59
4.
(usually X)
(प्राय: X)
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:90
5.
(usually Y)
(प्राय Y)
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:92
6.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>minimum</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>क्यालिब्रेसनले तपाईँको यन्त्र वितरण मान दायरा जाँच गर्छ ।<br /><br />कृपया <b>अक्ष %1 %2</b> तपाईँको यन्त्रको <b>न्यूनतम</b>स्थितिमा सार्नुहोस् ।<br /><br />पछिल्लो चरणको निरन्तरताका लागि यन्त्रको कुनै बटन थिच्नुहोस् वा 'पछिल्लो' बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।</qt>
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:97
7.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>center</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>क्यालिब्रेसनले तपाईँको यन्त्र वितरण मान दायरा जाँच गर्छ ।<br /><br />कृपया <b>अक्ष %1 %2</b> तपाईँको यन्त्रको <b>केन्द्र</b> स्थितिमा सार्नुहोस् ।<br /><br />पछिल्लो चरणको निरन्तरताका लागि यन्त्रको कुनै बटन थिच्नुहोस् वा 'पछिल्लो' बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।</qt>
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:114
8.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>maximum</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>क्यालिब्रेसनले तपाईँको यन्त्र वितरण मान दायरा जाँच गर्छ ।<br /><br />कृपया <b>अक्ष %1 %2</b> तपाईँको यन्त्रको<b>अधिकतम</b> स्थितिमा सार्नुहोस् ।<br /><br />पछिल्लो चरणको निरन्तरताका लागि यन्त्रको कुनै बटन थिच्नुहोस् वा 'पछिल्लो' बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ।</qt>
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:131
9.
Communication Error
सञ्चार त्रुटि
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:154 joywidget.cpp:381 joywidget.cpp:416
10.
You have successfully calibrated your device
तपाईँले सफलतापूर्वक यन्त्र क्यालिब्रेट गर्नुभयो
Translated by Shyam Krishna Bal on 2008-10-07
Located in caldialog.cpp:158
110 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Shyam Krishna Bal.