Translations by KD at KGyfieithu

KD at KGyfieithu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
1.
Calibration
2009-07-18
Graddnodi
2.
Next
2009-07-18
Nesaf
3.
Please wait a moment to calculate the precision
2009-07-18
Arhoswch am eiliad i gyfrifo'r trachywiredd
9.
Communication Error
2009-07-18
Gwall Cyfathrebu
10.
You have successfully calibrated your device
2009-07-18
Rydych wedi graddnodi eich dyfais yn lwyddiannus
11.
Calibration Success
2009-07-18
Llwyddiant Graddnodi
12.
Value Axis %1: %2
2009-07-18
Gwerth Echelin %1: %2
13.
The given device %1 could not be opened: %2
2009-07-18
Ni allwyd agor y ddyfais benodol %1: %2
14.
The given device %1 is not a joystick.
2009-07-18
Nid ffon rheoli yw'r ddyfais benodol %1.
15.
Could not get kernel driver version for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu nôl fersiwn y gyrriant cnewyllyn ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
16.
The current running kernel driver version (%1.%2.%3) is not the one this module was compiled for (%4.%5.%6).
2009-07-18
Nid yw'r fersiwn gyrriant cnewyllyn sy'n rhedeg yn gyfredol (%1.%2.%3) yr un a gafodd y modiwl yma ei grynhoi amdano (%4.%5.%6).
17.
Could not get number of buttons for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu cael nifer y botymau ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
18.
Could not get number of axes for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu cael nifer yr echeliniau ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
19.
Could not get calibration values for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu cael gwerthoedd graddnodi ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
20.
Could not restore calibration values for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu adfer gwerthoedd graddnodi ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
21.
Could not initialize calibration values for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu ymgychwyn gwerthoedd graddnodi ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
22.
Could not apply calibration values for joystick device %1: %2
2009-07-18
Methu gweithredu gwerthoedd graddnodi ar gyfer dyfais ffon rheoli %1: %2
23.
internal error - code %1 unknown
2009-07-18
gwall mewnol - côd %1 anhysbys
24.
KDE Joystick Control Module
2009-07-18
Modiwl Rheoli Ffon Rheoli KDE
28.
PRESSED
2009-07-18
GWASGEDIG
29.
Device:
2009-07-18
Dyfais:
31.
Show trace
2009-07-18
Dangos olrheiniad
32.
Buttons:
2009-07-18
Botymau:
33.
State
2009-07-18
Cyflwr
34.
Axes:
2009-07-18
Echeliniau:
35.
Value
2009-07-18
Gwerth
36.
Calibrate
2009-07-18
Graddnodi
38.
The given device name is invalid (does not contain /dev). Please select a device from the list or enter a device file, like /dev/js0.
2009-07-18
Mae'r enw dyfais a roed yn annilys (dim yn cynnwys /dev). Dewiswch ddyfais o'r rhestr, neu rhowch ffeil ddyfais, megis /dev/js0.
39.
Unknown Device
2009-07-18
Dyfais Anysbys
40.
Device Error
2009-07-18
Gwall Dyfais
44.
Restored all calibration values for joystick device %1.
2009-07-18
Wedi adfer pob gwerth graddnodi ar gyfer dyfais ffon rheoli %1.
45.
Your names
2009-07-18
KD wrth Kyfieithu
46.
Your emails
2009-07-18
kyfieithu@dotmon.com