Translations by Yasen Pramatarov

Yasen Pramatarov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 540 results
~
JPEG Images (Rotated Automatically)
2011-01-26
Изображения JPEG (автоматично завъртяни)
1.
Activity manager plugin
2012-03-12
Приставка за управление на дейности
2.
Activity Manager
2011-10-21
Управление на дейности
2010-07-13
Управление на активността
3.
The activity management backend
2011-10-21
Ядро за управление на дейности
2011-01-26
Ядро за управление на дейностите
4.
Dummy plugin
2012-03-12
Празна приставка
5.
Just testing
2012-03-12
Само за изпробване
10.
Social Desktop
2010-07-13
Социален работен плот
11.
Manage Social Desktop Providers
2011-01-26
Управление на доставчици на социален работен плот
12.
Help
2011-10-21
Помощ
15.
Nepomuk Backup
2011-01-26
Модул за архивиране Nepomuk
16.
Nepomuk File Indexing Controller
2011-10-21
Управление на файлово индексиране с Nepomuk
17.
System tray icon to control the behaviour of the Nepomuk file indexer
2011-10-21
Икона в системния поднос за управление на файлово индексиране с Nepomuk
21.
Web Development
2011-01-26
Уеб-разработка
28.
Teaching Tools
2011-01-26
Учебни пособия
35.
Rogue-like Games
2011-01-26
Ролеви игри
46.
Science & Math
2011-01-26
Наука и математика
67.
Application dashboard
2011-10-21
Табло за програми
68.
Intended as Application dashboard default
2011-10-21
Табло със стандартни програми
69.
Air
2009-07-24
Въздух
70.
A breath of fresh air
2010-02-10
Глътка свеж въздух
73.
Hardware notifications
2011-01-26
Хардуерни wведомления
74.
Notifications triggered by hardware devices
2011-01-26
Уведомления от хардуерните устройства
75.
Device Notifier
2009-07-24
Уведомяване за нови устройства
76.
The Plasma device notifier is present
2011-01-26
Наличен е уведомител за устройства за Plasma
77.
Mount or unmount error
2011-01-26
Грешка при монтиране или демонтиране
78.
There has been a problem mounting or unmounting a device
2011-01-26
Възникна грешка при монтиране или демонтиране на устройство
79.
The device can be safely removed
2011-01-26
Устройството вече може да се откачи
80.
The device which has been just unmounted is now safe to remove.
2011-01-26
Устройството, което беше демонтирано, вече може безопасно да се откачи.
81.
Web Browser
2009-07-24
Уеб браузър
83.
File Manager
2009-07-24
Преглед на файлове
85.
Email Client
2009-07-24
Програма за е-поща
86.
This service allows you to configure your default email client. All KDE applications which need access to an email client application should honor this setting.
2009-07-24
Избор на предпочитана програма за поща. Всички програми от KDE, които се нуждаят от достъп до електронната поща, ще ползват този компонент.
87.
Terminal Emulator
2009-07-24
Конзолна програма
89.
Window Manager
2009-07-24
Мениджър на прозорци
91.
KDE Workspace
2010-07-13
Работен плот на KDE
126.
Global Keyboard Shortcuts
2010-07-13
Глобални бързи клавиши
127.
kglobalaccel
2010-02-10
kglobalaccel
129.
The application name
2010-02-10
Име на програма
130.
Global Shortcut Registration
2010-02-10
Централно указване на съкратени клавиши
131.
An application registered new global shortcuts.
2011-01-26
Програма регистрира нови общи бързи клавиши.
132.
Global Shortcut Triggered
2010-02-10
Задействан е общ бърз клавиш
133.
The user triggered a global shortcut
2011-01-26
Потребителят задейства общ бърз клавиш
136.
Network
2009-07-24
Мрежа
138.
Compiz custom (create wrapper script 'compiz-kde-launcher' to launch it)
2009-07-24
Потребителски compiz (създайте скрипт 'compiz-kde-launcher' за зареждането му)
142.
Wallet
2010-07-13
Портфейл
143.
kwalletd
2009-07-24
kwalletd
144.
Needs password
2009-07-24
Нужна е парола
145.
The KDE Wallet Daemon requests a password
2009-07-24
Услугата "портфейл" на KDE изисква парола