Translations by Ryan Paul

Ryan Paul has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

139 of 39 results
64.
_Reply
2010-03-11
Antwoo_rden
66.
Liked
2010-03-11
Gewaardeerd
2010-03-11
Gewaardeerd
2010-03-11
Gewaardeerd
75.
View reply t_hread
2010-03-11
76.
R_etweet
2010-03-11
R_etweeten
78.
_Like this message
2010-03-11
Dit bericht _waarderen
79.
You have marked this message as liked.
2010-03-11
U heeft dit onderwerp als gewaardeerd aangemerkt.
80.
_Delete this message
2010-03-11
_Dit bericht verwijderen
81.
Deleted
2010-03-11
Verwijderd
82.
The message has been deleted.
2010-03-11
Dit bericht is verwijderd.
83.
_Search for a query
2010-03-11
_Zoekopdracht uitvoeren
84.
View _Message
2010-03-11
_Bericht weergeven
85.
View user _Profile
2010-03-11
Gebruikers_profiel weergeven
87.
Save to _Tomboy
2010-03-11
Opslaan in _Tomboy
93.
_New Stream
2010-03-11
_Nieuwe stream
95.
_Close Stream
2010-03-11
Stream sl_uiten
96.
Get Help Online...
2010-03-11
Online hulp verkrijgen...
98.
Report A Problem...
2010-03-11
Een probleem melden...
142.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-03-12
%(hour)d uur geleden
%(hour)d uur geleden
144.
Just now
2010-03-11
Daarnet
151.
_Add
2010-03-12
Toe_voegen
2010-03-11
_Toevoegen
152.
<b>Advanced</b>
2010-03-11
<b>Uitgebreid</b>
155.
<b>Update</b>
2010-03-11
<b>Bijwerken</b>
156.
Append colon to username when replying
2010-03-11
Dubbele punt toevoegen aan gebruikersnaam bij antwoorden
157.
Automatically shorten pasted URLs using:
2010-03-11
Toegevoegde URL's automatisch inkorten met:
159.
Minutes between refresh:
2010-03-11
Wachttijd in minuten voor verversen:
162.
Refresh frequency
2010-03-12
Vernieuwingsfrequentie
2010-03-11
Verversingsfrequentie
164.
Start service at login
2010-03-11
Dienst bij aanmelden starten
174.
_Authorize
2010-03-12
Toest_aan
2010-03-11
_Autoriseren
175.
_Receive Messages
2010-03-11
Be_richten ontvangen
177.
<span size="small"><b>Example:</b> username</span>
2010-03-11
<span size="small"><b>Voorbeeld:</b> gebruikersnaam</span>
178.
Login I_D:
2010-03-12
Aanmeld-i_d:
2010-03-11
Login-i_d:
179.
Authorize with facebook
2010-03-11
Autoriseren bij facebook
180.
Facebook authorized
2010-03-11
Facebook geautoriseerd