Translations by Maciej Bęcławski

Maciej Bęcławski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
~
Parse legacy config in same context taking onl entries
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na te same wartości używając wpisów onl.
~
Parse legacy config in new context taking onl entries
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na nowe wartości używając wpisów onl.
1.
Don't load host tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Nie wczytuj tabel hostów oddzielonych przecinkami.
2.
Load only tables specified by comma-separated list.
2011-02-15
Wczytuj tylko tabele oddzielone przecinkami.
3.
Expose v1 tables.
2011-02-15
Pokaż tabels v1.
4.
Expose v2 and v3 tables.
2011-02-15
Pokaż tabele v2 i v3.
22.
Load another config file without changing context but take only menuentries.
2011-02-15
Wczytaj inny plik konfiguracji bez zmiany treści, zachowaj jedynie pozycje z menu.
29.
Fix video problem.
2011-02-15
Napraw problem wyświetlania obrazu.
40.
Don't stop after first error.
2011-02-15
Nie zatrzymój po pierwszym błedzie.
41.
Uncompress file before checksumming.
2011-02-15
Rozpakuj plik przed sprawdzaniem sum kontrolnych.
42.
Compute or check hash checksum.
2011-02-15
Oblicz lub sprawdź sumy kontrolne.
74.
Show APM information.
2011-02-15
Pokaż informacje APM.
81.
PORT
2011-02-15
PORT
82.
Read byte from PORT.
2011-02-15
Odzytaj bajt z PORT'u.
83.
Read word from PORT.
2011-02-15
Odczytaj word z PORT'u.
84.
Read dword from PORT.
2011-02-15
Orczytaj dword z PORT'u.
86.
Write byte VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ bajtu do PORT'u.
87.
Write word VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ słowa(word) do PORT'u.
89.
Write dword VALUE to PORT.
2011-02-15
Zapisz WARTOŚĆ długiego słowa (dword) do PORT'u.
90.
Load a keyboard layout.
2011-02-15
Wczytaj układ klawiatury.
96.
Parse legacy config in same context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na te same wartości.
97.
Parse legacy config in new context
2011-02-15
Przetłumacz starą konfigurację na nowe wartości.
101.
Simulate grub-legacy kernel command
2011-02-15
Symuluj komendę kernel starego grub'a.
103.
Simulate grub-legacy initrd command
2011-02-15
Symuluj komendę initrd starego grub'a.
104.
Simulate grub-legacy modulenounzip command
2011-02-15
Symuluj komendę modulenounzip starego grub'a.
106.
Simulate grub-legacy password command
2011-02-15
Symuluj komendę password starego grub'a.
107.
Simulate grub-legacy password command in menuentry mode
2011-02-15
Symuluj komendę password starego grub'a w trybie elementu menu.
119.
Show v1 tables only.
2011-02-15
Pokaż tylko tabele v1.
120.
Show v2 and v3 tablesv only.
2011-02-15
Pokaż tylko tabele v2 and v3.
122.
Show ACPI information.
2011-02-15
Pokaż informacje ACPI.
132.
Menu entry type.
2011-02-15
Rodzaj elementów menu.
133.
Users allowed to boot this entry.
2011-02-15
Użytkownicy autoryzowani do uruchomienia tej komendy.
134.
Keyboard key for this entry.
2011-02-15
Klawisz przypisany do tego wpisu.
137.
Define a menuentry.
2011-02-15
Zdefiniuj wpis menu.
138.
Define a submenu.
2011-02-15
Zdefiniuj pod-menu.
148.
USER PBKDF2_PASSWORD
2011-02-15
HASŁO PBKDF2 UŻYTKOWNIKA
149.
Set user password (PBKDF2).
2011-02-15
Ustaw hasło (PBKDF2) użytkownika.