Translations by Adi Roiban

Adi Roiban has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 334 results
~
Binding to enable or disable the touchpad.
2010-03-31
Asociere pentru activarea sau dezactivarea touchpadului.
~
Toggle touchpad
2010-03-31
Comută touchpadul
~
Enable housekeeping plugin
2009-09-23
Activare modul de menaj
~
Set to True to enable the plugin to manage clipboard settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări clipboard.
~
Set to True to enable the plugin to manage xrdb settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări xrdb.
~
_Empty Trash
2009-09-23
Gol_ește gunoiul
~
Set to True to enable the plugin to manage font settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări fonturi.
~
If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. Please note that you can also delete them separately.
2009-09-23
Dacă alegeți să goliți coșul de gunoi, toate elementele vor fi șterse definitiv. De asemenea puteți să ștergeți elementele și individual.
~
Empty all of the items from the trash?
2009-09-23
Goliți cu totul coșul de gunoi?
~
From:
2009-09-23
De la:
~
Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări taste multimedia.
~
Whether the mouse keys keyboard accessibility feature is turned on.
2009-09-23
Dacă funcționalitatea de accesibilitate tastatură „taste maus” este activată.
~
Manage the X resource database
2009-09-23
Administrare bază de date cu resurse X
~
Set to True to enable the plugin to manage typing breaks.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări pauze tastare.
~
This is the name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog.
2009-09-23
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea cititorului de ecran. Acest nume va fi afișat în dialogul preferințelor de tastatură.
~
The resolution used for converting font sizes to pixel sizes, in dots per inch.
2009-09-23
Rezoluția folosită pentru conversia dimeniunii fontului în dimensiunea pixelilor, în puncte pe inci.
~
Set to True to enable the plugin to manage xsettings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare xsettings.
~
Subsequent free percentage notify threshold
2009-09-23
Prag procentaj spațiu liber pentru notificare subsecventă
~
Set to True to enable the plugin to manage sound sample caches.
2009-09-23
Definiți ca „true” pentru a activa modulul de administrare mostre de sunet.
~
Free space no notify threshold
2009-09-23
Prag fără notificare procent liber
~
Removing item %lu of %lu
2009-09-23
Se șterge elementul: %lu din %lu
~
Emptying the trash
2009-09-23
Se golește coșul
~
Set to True to enable the housekeeping plugin, to prune transient file caches.
2009-09-23
Definiți ca „true” pentru a activa modulul de menaj să șteargă fișierele de cache.
~
Whether the bounce keys keyboard accessibility feature is turned on.
2009-09-23
Dacă funcționalitatea de accesibilitate a tastaturii „taste ce sar” este activată.
~
Set to True to enable the plugin to manage the keybindings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări asocieri taste.
~
Set to True to enable the plugin to manage mouse settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări maus.
~
Binding to toggle the magnifier.
2009-09-23
Asociere pentru comutarea lupei.
~
Whether the slow keys keyboard accessibility feature is turned on.
2009-09-23
Dacă funcționalitatea de accesibilitate tastatură „taste încete” este activată.
~
Enable mouse plugin
2009-09-23
Activare modul maus
~
Enable accessibility keyboard plugin
2009-09-23
Activează facilitățile pentru accesibilitatea tastaturii
~
Set to True to enable the plugin to manage desktop background settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări fundal.
~
Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări tastatură de accesibilitate.
~
Set to True to enable the plugin to manage keyboard settings.
2009-09-23
Definiți ca „True” pentru a activa modulul de administrare configurări tastatură.
~
Whether the sticky keys keyboard accessibility feature is turned on.
2009-09-23
Dacă funcționalitatea de accesibilitate tastatură „taste lipicioase” este activată.
~
X Resource Database
2009-09-23
Bază de date cu resurse X
~
The name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader
2009-09-23
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea cititorului de ecran
~
Volume step
2009-03-18
Pas volum
~
Volume step as percentage of volume.
2009-03-18
Pas volum ca procent.
~
If non-empty, keybindings will be ignored unless their GConf directory is in the list. This is useful for lockdown.
2009-03-18
Dacă nu este gol, scurtăturile de tastatură vor fi ignorate atât timp cât directorul lor GConf nu este în listă. Acest lucru este folosit pentru limitări.
~
Mouse
2009-03-18
Maus
~
This is the name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog.
2009-03-18
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea tastaturii pe ecran. Acest nume va fi afișat în dialogul preferințelor de tastatură.
~
The name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard
2009-03-18
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea tastaturii pe ecran
~
This is the name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier. This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog.
2009-03-18
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea lupei. Acest nume va fi afișat în dialogul preferințelor de tastatură.
~
Accessibility
2009-03-18
Accesibilitate
~
Mouse Preferences
2009-03-18
Preferințe maus
~
The name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier
2009-03-18
Numele scurtăturii de tastatură pentru comutarea lupei
~
Whether the screen reader is turned on.
2009-03-03
Dacă citirea ecranului este activată.
~
Whether the on-screen keyboard is turned on.
2009-03-03
Dacă tastatura pe ecran este pornită.
~
Whether the screen magnifier is turned on.
2009-03-03
Dacă mărirea ecranului este activată.
~
Binding to toggle the on-screen keyboard.
2009-03-03
Asociere pentru comutarea tastaturii pe ecran.