Translations by Petr Pulc

Petr Pulc has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
~
Discharge time:
2009-09-21
Doba vybíjení:
~
Product:
2009-09-21
Produkt:
~
Serial number:
2009-09-21
Sériové číslo:
~
Percentage charge:
2009-09-21
Procento nabití:
~
Last full charge:
2009-09-21
Poslední plné dobití:
~
Charge rate:
2009-09-21
Stupeň nabití:
~
Capacity:
2009-09-21
Kapacita:
~
Vendor:
2009-09-21
Dodavatel:
~
Design charge:
2009-09-21
Původní kapacita:
~
Current charge:
2009-09-21
Aktuální nabití:
~
Model:
2009-09-21
Model:
~
Technology:
2009-09-21
Technologie:
~
Status:
2009-09-21
Stav:
~
Charge time:
2009-09-21
Doba nabíjení:
~
The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení ze sítě. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
~
The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible values are "standby", "suspend" and "off".
2009-09-21
Metoda DPMS mazání obrazovky při napájení z baterie. Možné hodnoty jsou "standby", "suspend" a "off".
~
Resumed
2009-09-21
Obnovený
~
Seconds of inactivity to spin down when on AC
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení ze sítě
~
Seconds of inactivity to spin down when on battery
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disku při napájení z baterie
~
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení ze sítě.
~
The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery power.
2009-09-21
Doba nečinnosti (v sekundách) k zastavení disků při napájení z baterie.
~
Sp_in down hard disks when possible
2009-09-21
Uspat pevné _disky, když je to možné
~
Sleep timeout computer when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání počítače při napájení ze záložního zdroje
~
Sleep timeout display when on UPS
2009-09-21
Čas pro uspání displeje při napájení ze záložního zdroje
~
The URI to show to the user on sleep failure
2009-09-21
Adresa URI, která se zobrazí uživateli při chybě
~
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before it goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se počítač pokusí přejít do režimu spánku, je-li napájen ze záložního zdroje.
~
The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive before the display goes to sleep.
2009-09-21
Doba prodlevy v sekundách před tím, než se displej pokusí přejít do režimu spánku, je-li počítač napájen ze záložního zdroje.
~
When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. Leave this blank if the button should not be shown.
2009-09-21
Pokud se nezdaří uspání počítače, lze uživateli zobrazit tlačítko pro řešení situace. Pokud jej nechcete zobrazovat, nechte pole prázdné.
~
%s waiting to discharge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do vybití (%.1f%%)
~
%s waiting to charge (%.1f%%)
2009-09-21
%s do nabití (%.1f%%)
~
Visit help page
2009-09-21
Navštívit stránku nápovědy
~
Battery is fully charged. Provides %s laptop runtime
2009-09-21
Baterie je plně nabitá. Umožňuje %s provozu
~
%s is fully charged
2009-09-21
%s je plně nabitá
~
Battery low
2009-09-21
Nízký stav baterie
26.
Processor wakeups per second:
2009-09-21
Počet probuzení procesoru za sekundu:
29.
There is no data to display.
2009-09-21
Žádná data k zobrazení
30.
Use smoothed line
2009-09-21
Použít vyhlazenou křivku
42.
Rate
2009-09-21
Stupeň
43.
Charge
2009-09-21
Nabíjení
53.
Charge accuracy
2009-09-21
Přesnost nabíjení
54.
Discharge accuracy
2009-09-21
Přesnost vybíjení
68.
Lithium Iron Phosphate
2009-09-21
LFP
97.
Supply
2009-09-21
Napájení
98.
%d second
%d seconds
2009-09-21
%d sekunda
%d sekundy
%d sekund
100.
Present
2009-09-21
Současný
101.
Rechargeable
2009-09-21
Dobíjitelný
115.
Interprocessor interrupt
2009-09-21
Přerušení mezi procesy
122.
Timer %s
2009-09-21
Časovač %s
123.
Sleep %s
2009-09-21
Uspat %s
125.
Wait %s
2009-09-21
Čekat %s