Translations by Miloš Popović

Miloš Popović has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 581 results
~
Set this to your current location name. This is used to determine the appropriate network proxy configuration.
2011-05-21
Поставите ово на назив ваше тренутне локације. Ово се користи за одређивање одговарајућег подешавања мрежног посредника.
~
Web
2011-05-21
Интернет
~
Could not rename %s to %s: %s
2010-09-07
Не могу да преименујем %s у %s: %s
~
Install multi-monitor settings for the whole system
2010-09-07
Инсталирај подешавања више екрана на систему
~
%s must be a directory
2010-09-07
%s мора да буде директоријум
~
Take a break now (next in %dm)
2010-09-07
Узмите паузу (следећа је за %d минута)
~
PKEXEC_UID must be set to an integer value
2010-09-07
Морате поставити PKEXEC_UID на целобројну вреднсот
~
This configuration will be used the next time someone logs in.
2010-09-07
Подешавања ће бити употребљена када се следећи пут пријавите.
~
This program must only be run through pkexec(1)
2010-09-07
Овај програм морате покренути кроз pkexec(1)
~
Authentication is required to install multi-monitor settings for all users
2010-09-07
Потребна је пријава како би инсталирали подешавања више екрана за све кориснике
~
%s must not have any directory components
2010-09-07
%s не сме да садржи директоријуме
~
Take a break now (next in less than one minute)
2010-09-07
Узмите паузу (следећа је за мење од једног минута)
~
Print a diagram of the selected keyboard layout
2010-09-07
Шрампа дијаграм изабраног расподела
~
Select a keyboard layout to be added to the list
2010-09-07
Изаберите профил за додавање на списак
~
_Yahoo:
2010-09-07
_Јаху:
~
The monitor configuration has been saved
2010-09-07
Подешавања екрана су сачувана
~
_Profession:
2010-09-07
Занима_ње:
~
List of keyboard layouts selected for usage
2010-09-07
Списак изабраних распореда тастатуре
~
Font Rendering Details
2010-09-07
Детаљи исцртавања фонта
~
%s must be a regular file
2010-09-07
%s мора да буде обична датотека
~
_ZIP/Postal code:
2010-09-07
Поштански _број:
~
%s must be owned by you
2010-09-07
Морате да будете власник %s
~
Could not get information for %s: %s
2010-09-07
Не могу да добијем податке за %s: %s
~
Could not open %s: %s
2010-09-07
Не могу да отворим %s: %s
~
_Home page:
2010-09-07
_Интернет страна:
~
Could not set the default configuration for monitors
2010-09-07
Не могу да поставим подразумевана подешавања за екране
~
_State/Province:
2010-09-07
Др_жава/Покрајина:
~
Move the selected keyboard layout down in the list
2010-09-07
Помера овај распоред тастатуре наниже у списку
~
Move the selected keyboard layout up in the list
2010-09-07
Помера овај распоред тастатуре навише у списку
~
_GroupWise:
2010-09-07
_Групвајз:
~
Could not open %s/%s: %s
2010-09-07
Не могу да отворим %s/%s: %s
~
ZIP/_Postal code:
2010-09-07
По_штански број:
~
_Show...
2010-09-07
_Прикажи...
~
Make Default
2010-09-07
Означи подразумевано
~
usage: %s fontfile
2010-09-07
употреба: %s датотека са фотом
~
FONT-FILE OUTPUT-FILE
2010-09-07
ДАТОТЕКА-ФОНТА ИЗЛАЗНА-ДАТОТЕКА
~
Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts.
2010-09-07
Додели овај тастер наредби која се користи за прављење умањеног приказа код ОпенТајп фонтова.
~
Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts.
2010-09-07
Додели овај тастер наредби која се користи за прављење умањеног приказа код ПЦФ фонтове.
~
Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts.
2010-09-07
Додели овај тастер наредби која се користи за прављење умањеног приказа код ТруТајп фонтова.
~
Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts.
2010-09-07
Додели овај тастер наредби која се користи за прављење умањеног приказа код Тајп1 фонтова.
~
Thumbnail command for OpenType fonts
2010-09-07
Наредба за умањени приказ код ОпенТајп фонтова
~
Thumbnail command for PCF fonts
2010-09-07
Наредба за умањени приказ код ПЦФ фонтова
~
Thumbnail command for TrueType fonts
2010-09-07
Наредба за умањени приказ код ТруТајп фонтова
~
Thumbnail command for Type1 fonts
2010-09-07
Наредба за умањени приказ код Тајп1 фонта
~
_XMPP:
2010-09-07
_Џабер:
~
Remove the selected keyboard layout from the list
2010-09-07
Уклања изабрани распоред са списка
~
pixel
pixels
2010-09-07
пиксел
пиксела
пиксела
~
The source filename must be absolute
2010-09-07
Име изворне датотеке мора бити апсолутно
~
Usage: %s SOURCE_FILE DEST_NAME This program installs a RANDR profile for multi-monitor setups into a systemwide location. The resulting profile will get used when the RANDR plug-in gets run in gnome-settings-daemon. SOURCE_FILE - a full pathname, typically /home/username/.config/monitors.xml DEST_NAME - relative name for the installed file. This will get put in the systemwide directory for RANDR configurations, so the result will typically be %s/DEST_NAME
2010-09-07
Употреба: %s ИЗВОРНА_ДАТОТЕКА ИМЕ_ЦИЉА Овај програм инсталира РАНДР профил за подешавање више екрана међу системким путањама. Крајњи профил ће се користити када покренете РАНДР додатак у Гномовом управнику поставки. ИЗВОРНА_ДАТОТЕКА — пуна путања, обично: /home/корисничко_име/.config/monitors.xml ИМЕ_ЦИЉА — име инсталиране датотеке. Ово ће бити смештено у системски директоријум за РАНДР подешавања, односни у: %s/ИМЕ_ЦИЉА
~
This program can only be used by the root user
2010-09-07
Само администратор може да покрене овај програм