Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 775 results
~
Reset
2019-02-22
Výchozí
~
_Authenticate
2018-03-10
_Ověřit
~
Network Proxy
2017-09-08
Síťová proxy
~
Left
2017-06-17
Levé
~
Right
2017-06-17
Pravé
~
Beep when a _modifier key is pressed
2015-08-19
Zvukové znamení při zmáčknutí _modifikační klávesy
~
Off
2015-08-19
Vypnutý
~
%l:%M %p
2015-01-06
%l∶%M %p
~
Beep when a key is pr_essed
2014-09-30
Zvukové znam_ení při zmáčknutí klávesy
~
%l:%M %p
2014-09-30
%l:%M %p
~
Other
2014-05-29
Další
~
Home
2014-05-29
Domů
~
Reset
2014-05-29
Resetovat
~
Current network location
2011-05-21
Aktuální síťové umístění
~
URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the link will not appear.
2011-05-21
Adresa URL, na které lze získat další motivy pracovního prostředí. Je-li nastaveno na prázdný řetězec, odkaz se nezobrazí.
~
URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string the link will not appear.
2011-05-21
Adresa URL, na které lze získat další pozadí pracovní plochy. Je-li nastaveno na prázdný řetězec, odkaz se nezobrazí.
~
More backgrounds URL
2011-05-21
Adresa URL s dalšími pozadími
~
Upside-down
2011-05-21
Vzhůru nohama
~
Set this to your current location name. This is used to determine the appropriate network proxy configuration.
2011-05-21
Nastavte na název svého aktuálního umístění. Používá se ke zjištění nastavení příslušné síťové proxy.
~
Options
2011-05-21
Volby
~
More themes URL
2011-05-21
Adresa URL s dalšími motivy
6.
Add wallpaper
2011-07-28
Přidat tapetu
7.
Center
2011-05-21
Na střed
8.
Changes throughout the day
2011-05-21
Měnit v průběhu dne
9.
Fill
2011-05-21
Vyplnit
10.
Remove wallpaper
2011-07-28
Odebrat tapetu
11.
Scale
2019-03-06
Škálovat
2017-09-08
Škálování
2011-05-21
Přizpůsobit
12.
Span
2011-05-21
Rozšířit
15.
Zoom
2015-11-10
Přiblížit
2011-05-21
Zvětšit
16.
Horizontal Gradient
2011-05-21
Vodorovný přechod
17.
Vertical Gradient
2011-05-21
Svislý přechod
18.
Solid Color
2011-05-21
Jednolitá barva
19.
Browse for more pictures
2015-11-10
Procházet další obrázky
2011-05-21
Najít více obrázků
20.
Current background
2011-05-21
Aktuální pozadí
21.
Wallpapers
2011-05-21
Tapety
22.
Pictures Folder
2011-05-21
Složka Obrázky
23.
Colors & Gradients
2011-05-21
Barvy a přechody
24.
Flickr
2011-05-21
Flickr
26.
%d × %d
2011-05-21
%d × %d
28.
United States
2011-09-27
Spojené státy
34.
Unspecified
2011-05-21
Neurčeno
36.
_Cancel
2011-05-21
_Zrušit
38.
24-hour
2011-09-27
24hodinový
39.
:
2011-05-21
:
41.
April
2011-05-21
duben
42.
August
2011-05-21
srpen