Translations by Reşat SABIQ

Reşat SABIQ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1169 results
~
_Enabled
2013-04-18
_Qabil
~
All
2012-03-27
Hepsi
~
Blocking will only block calls and chats on the following account: %s. It will not block calls and chats on %s.
Blocking will only block calls and chats on the following accounts: %s. It will not block calls and chats on %s.
2012-03-27
Bloklama ancaq aşağıdaki hesap üzerindeki çağırışlar ve suhbetlerni bloklar: %s. O, %s üzerindeki çağırışlar ve suhbetlerni bloklamaz.
~
Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs.
2012-03-27
Empati'niñ diger programlardan hesaplarnı ithal etüv haqqında sorağan olıp olmağanı.
~
Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated.
2012-03-27
Afu etiñiz, %s hesapları %s yazılımıñız yañartılğance qullanılalmaz.
~
Show and edit accounts
2012-03-27
Hesaplarnı köster ve tahrir et
~
Empathy has asked about importing accounts
2012-03-27
Empati hesaplarnı ithal etüv haqqında sorağandır
~
Blocking will only block calls and chats on the following account: %s. It will not block calls and chats on %s.
Blocking will only block calls and chats on the following accounts: %s. It will not block calls and chats on %s.
2011-05-05
Bloklama ancaq aşağıdaki esap üzerindeki çağırışlar ve subetlerni bloklar: %s. O, %s üzerindeki çağırışlar ve subetlerni bloklamaz.
~
Unavailable
2011-05-05
Namusait
~
Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated.
2011-05-05
Afu etiñiz, %s esapları %s yazılımıñız yañartılğance qullanılalmaz.
~
_Report this contact as abusive
2011-05-05
Bu temasnı suiistimalcıl olaraq maruza et
~
On
2011-05-05
Açıq
~
Off
2011-05-05
Qapalı
~
Update software...
2011-05-05
Yazılımnı yañart...
~
Call with %d participants
2011-05-05
%d iştirakçi ile çağırış
~
Are you sure you want to remove '%s' from your contacts?
2011-05-05
'%s' temaslarıñızdan kerçekten çetleştirilsinmi?
~
Your software is too old
2011-05-05
Yazılımıñız artqaç eskidir
~
The certificate hasn't yet been activated
2010-11-18
Şeadetname şimdilik faalleştirilmegendir
~
The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority
2010-11-18
Şeadetname ihrac etici Şeadetnameleme Salâhiyeti tarafından keri çağırılğandır
~
Unlink meta-contact '%s'?
2010-11-18
Meta-temas '%s' halqasızlandırılsınmı?
~
The hostname verified by the certificate doesn't match the server name
2010-11-18
Şeadetname tarafından doğrulanğan qonaqbay adı sunucı adı ile eşleşmey
~
Find Next
2010-11-18
Soñrakini Tap
~
Are you sure you want to unlink this meta-contact? This will completely split the meta-contact into the contacts it contains.
2010-11-18
Bu meta-temasnı halqasızlandırmağa istegeniñizden eminsiñizmi? Bu, meta-temasnı ihtiva etkeni temaslarğa bütünley yaracaq.
~
The certificate is not signed by a Certification Authority
2010-11-18
Şeadetname bir Şeadetnameleme Salâhiyeti tarafından imzalanğan degildir
~
Completely split the displayed meta-contact into the contacts it contains.
2010-11-18
Kösterilgen meta-temasnı ihtiva etkeni temaslarğa bütünley yar.
~
The certificate is cryptographically weak
2010-11-18
Şeadetname kriptografik olaraq zayıftır
~
The certificate does not have the expected fingerprint
2010-11-18
Şeadetname beklengen parmaq-izine saip degil
~
Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts
2010-11-18
Er angi na-Salut esaplar bar ise iç bir dialog kösterme
~
The identity provided by the chat server cannot be verified.
2010-11-18
Subet sunucısı tarafından temin etilgen kimlik doğrulanalmay.
~
The certificate has expired
2010-11-18
Şeadetname eskirgendir
~
The certificate length exceeds verifiable limits
2010-11-18
Şeadetname uzunlığı doğrulanabilir hadlerni aşa
~
Find Previous
2010-11-18
Evvelkini Tap
~
The certificate is self-signed
2010-11-18
Şeadetname öz-imzalıdır
~
_Enabled
2010-11-18
_Qabilleştirilgen
~
The certificate is malformed
2010-11-18
Şeadetname fena-şekillidir
~
Meta-contact containing %u contact
Meta-contact containing %u contacts
2010-11-18
%u temasnı ihtiva etken meta-temas
~
Show incoming messages in the messaging menu
2010-04-07
Kelici mesajlarnı mesajlaşma menüsinde köster
~
Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs.
2010-03-30
Empati'niñ diger programlardan esaplarnı ital etüv aqqında sorağan olıp olmağanı.
~
_Add…
2010-03-30
_Ekle…
~
Match case
2010-03-30
Büyük-ufaq hassasiyeti
~
Incoming video call
2010-03-30
Kelici video çağırtma
~
The hash of the received file and the sent one do not match
2009-11-06
Alınğan dosyeniñ ve yiberilgenniñ qıyımı (heşi) eşleşmey
~
All
2009-11-06
Episi
~
Select
2009-11-06
Sayla
~
Date
2009-11-06
Tarih
~
Conversations
2009-11-06
Qonuşmalar
~
Previous Conversations
2009-11-06
Evelki Qonuşmalar
~
_For:
2009-11-06
_Qıdırılğan:
~
Enter Custom Message
2009-11-06
Şahsiyleştirilgen Mesaj Kirset
~
Add _New Preset
2009-11-06
_Yañı Ög-ayar Ekle