Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
~
Are you sure you want to remove '%s' from your contacts?
2011-04-20
Segur que voleu suprimir en/na «%s» dels vostres contactes?
~
Your software is too old
2011-04-20
El vostre programari és massa vell
~
On
2011-04-20
Actiu
~
Show incoming messages in the messaging menu
2010-03-31
Mostra els missatges rebuts al menú de missatgeria
2.
Empathy
2009-10-08
Empathy
3.
Empathy Internet Messaging
2010-08-23
Missatgeria instantània Empathy
79.
Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled.
2009-10-14
Si s'haurien d'habilitar les eines de desenvolupador del WebKit com ara l'inspector web.
111.
The selected file is not a regular file
2009-10-14
El fitxer seleccionat no és un fitxer normal
113.
Missed call from %s
2011-04-20
Trucada perduda de %s
167.
All accounts
2011-04-20
Tots els comptes
288.
Emergency calls are not supported on this protocol
2011-04-20
Aquest protocol no és compatible amb trucades d'emergència
363.
Block %s?
2011-04-20
Voleu blocar en/na %s?
364.
Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?
2011-04-20
Segur que voleu blocar en/na «%s» per impedir que us torni a contactar?
390.
Search contacts
2011-04-20
Cerca contactes
464.
Delete and _Block
2011-04-20
Suprimeix i _bloca
507.
Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?
2011-04-20
Segur que voleu suprimir tots els registres de les converses anteriors?
508.
Clear All
2011-04-20
Neteja-ho tot
509.
Delete from:
2011-04-20
Suprimeix des de:
512.
Delete All History...
2011-04-20
Suprimeix tot l'historial...
527.
Click to remove this status as a favorite
2009-10-14
Feu clic per a suprimir aquest estat com a preferit
528.
Click to make this status a favorite
2009-10-14
Feu clic per fer que aquest estat sigui un preferit
614.
- Empathy IM Client
2010-01-20
- Client de missatgeria instantània Empathy
646.
I do _not want to enable this feature for now
2011-04-20
_No vull habilitar aquesta característica de moment
767.
%s is sending you a file. Do you want to accept it?
2011-04-20
En/na %s us està enviant un fitxer. Voleu acceptar-lo?
775.
_Answer with video
2011-04-20
Respon _amb vídeo
783.
Password required
2011-04-20
Cal una contrasenya
784.
%s would like permission to see when you are online
2011-04-20
En/na %s us demana permís per veure si esteu en línia
813.
Provide Password
2011-04-20
Proporcioneu la contrasenya
845.
_Search for Contacts…
2011-04-20
_Cerca contactes…
909.
_Publish location to my contacts
2009-10-14
_Publica la ubicació per als meus contactes
910.
_Reduce location accuracy
2009-10-14
_Redueix la precisió de la ubicació
957.
Answer with video
2011-04-20
Respon amb vídeo
961.
%s just tried to call you, but you were in another call.
2011-04-20
En/na %s acaba d'intentar trucar-vos, però estàveu atenent una altra trucada.