Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Déjà Dup 20 series template deja-dup.

1120 of 285 results
11.
Folder type
Lloji i dosjes
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-07-23
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:188
12.
Folders to back up
Dosjet që do të ruhen
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in ../data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml.in.h:1 ../preferences/Preferences.vala:160
13.
Folders to ignore
Dosjet që duhen shpërfillur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:14 deja-dup/Preferences.vala:201
14.
Full name of the external volume
Emri i plotë i volumit të jashtëm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:203
15.
How long to keep backup files
Për sa kohë duhen mbajtur sekdarët e ruajtur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:59
16.
How often to periodically back up
Për sa kohë ti ruaj në mënyrë periodike
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:44
17.
Icon of the external volume
Ikona e volumit të jashtëm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-06
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:213
18.
If the backup location is on an external volume, this is its unique filesystem identifier.
Nëse vendndodhja e ruajtjes është në një volum të jashtëm, ky është identifikuesi i tij i vetëm is sitemit të skedarëve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-08
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:199
19.
If the backup location is on an external volume, this is the path of the folder on that volume.
Nëse vendndodhja e ruajtjes është në një volum të jashtëm, ky është shtegu i dosjes në atë volum.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-08
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:194
20.
If the backup location is on an external volume, this is the volume’s icon.
Nëse vendndodhja e ruajtjes është në një volum të jashtëm, kjo është ikona e volumit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-10-08
Located in data/org.gnome.DejaDup.gschema.xml:214
1120 of 285 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gim , Michael Terry, Vilson Gjeci.