Translations by Renias

Renias has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
7.
critical
2012-10-01
Chakakosha
10.
low
2012-10-01
Kuzasi
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2012-10-01
Zviumbwa zvinoshanda nedebconf zvinokoshesa mibvunzo yazvingangokubvunza. Mibvunzo unekukosha kwakati kuti kana kukosha kwepamusoro ndiyo yoga yawuno taridzwa; imwe yose mibvunzo inekukosha kushoma inodarikwa
16.
Continue
2012-10-01
Enderera Mberi