Translations by robas

robas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
646.
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start at a point best suited for this disk.
2010-10-06
Kadangi formatuojate šį skirsnį, turėtumėte ištaisyti problemą vėl jį perskirstant, nes vėliau tai bus sunku atlikti. Norint išspręsti problemą, grįžkite atgal į disko skaidymo menių, ištrinkite skirsnį ir iš naujo jį sukurkite toje pačioje disko vietoje ir su tais pačiais nustatymais. Tai užtikrins, kad skirsnis prasidės tinkamiausioje, jam, disko vietoje.
1069.
The device should be specified as a device in /dev. Below are some examples: - "/dev/sda" will install GRUB to the master boot record of your first hard drive; - "/dev/sda2" will use the second partition of your first hard drive; - "/dev/sdc5" will use the first extended partition of your third hard drive; - "/dev/fd0" will install GRUB to a floppy.
2010-09-21
Įrenginys, /dev kataloge, turi būti nurodytas kaip įrenginys. Žemiau - keli pavyzdžiai: - "/dev/sda" įdiegs GRUB į master boot record pirmame kietajame diske; - "/dev/sda2" bus naudojamas antras skirsnis pirmame kietajame diske; - "/dev/sdc5" bus naudojamas pirmas išplėstinis skirsnis trečiame kietajame diske; - "/dev/fd0" įdiegs GRUB į lankstųjį diskelį.
1604.
Please uninstall these before trying again.
2010-08-26
Prieš bandant vėl, prašome pašalinti čiuos paketus.
1612.
If you do not go back to the partitioning menu and correct this error, the partition will be used as is. This means that you may not be able to boot from your hard disk.
2010-09-21
Jei negrįšite į disko skaidymo meniu ir neištaisysite šios klaidos, skirsnis bus naudojamas toks, koks yra. Tai reiškia, kad jūs galbūt nebegalėsite įkrauti sistemos iš šio kietojo disko.