Translations by Rūdolfs Mazurs

Rūdolfs Mazurs has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
3.
Whitespace in key=value
2012-10-07
Atstarpe iekš atslēga=vērtība
4.
Exception '%s'
2012-10-07
Izņēmums “%s”
5.
Url string '%s' too long
2012-10-07
Url virkne “%s” ir pārāk gara
2011-08-23
Url virkne '%s' ir pārāk gara
6.
No ':' in the uri
2012-10-07
URI nesatur “:”
7.
Enabling '%s' failed
2012-10-07
“%s” aktivēšana neizdevās
8.
Unknown channel '%s'
2012-10-07
Nezināms kanāls “%s”
9.
The channel '%s' is not known
2012-10-07
Kanāls “%s” nav pazīstams
10.
Enabling channel '%s' failed
2012-10-07
Neizdevās aktivēt kanālu “%s”
11.
Invalid /etc/apt/sources.list file
2012-10-07
Nederīga /etc/apt/sources.list datne
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2012-10-07
Jūsu programmatūras pārvaldīšanas sistēmā ir notikusi nopietna kļūda. Lūdzu pārbaudiet bojātās pakotnes ar synaptic, pārbaudiet datņu piekļuves tiesības un datnes “/etc/apt/sources.list” pareizumu un pārlādējiet programmatūras informāciju ar “sudo apt-get update” vai “sudo apt-get install -f”.
14.
Need a url to continue, exiting
2012-10-07
Nepieciešams url, lai turpinātu; Aizver programmu
15.
Invalid url: '%s' given, exiting
2012-10-07
Nederīgs url — iedots “%s”. Aizver programmu
16.
Can not deal with protocol '%s'
2012-10-07
Nevar apstrādāt protokolu “%s”
17.
Package '%s' is virtual.
2012-10-07
Pakotne “%s” ir virtuāla
18.
Could not find package '%s'.
2012-10-07
Neizdevās atrast pakotni “%s”.
19.
Package '%s' is already installed
2012-10-07
Pakotne “%s” jau ir instalēta
20.
Can not install '%s' (%s)
2012-10-07
Nevar instalēt “%s” (%s)
21.
Package '%s' requests minimal version '%s', but only '%s' is available
2012-10-07
Pakotnei “%s” ir nepieciešama minimālā versija “%s”, bet pieejama ir tikai “%s”
22.
Enable additional components
2012-10-07
Aktivēt papildu komponentes
23.
Enable additional software channel
2012-10-07
Aktivēt papildu programmatūras kanālu
24.
Do you want to enable the following software channel: '%s'?
2012-10-07
Vai vēlaties aktivēt šo programmatūras kanālu — “%s”?
25.
Install additional software?
2012-10-07
Instalēt papildu programmatūru?
26.
Do you want to install package '%s'?
2012-10-07
Vai vēlaties instalēt pakotni “%s”?
30.
The command used to handle "apt" URLs, if enabled.
2012-10-07
Komanda ar kuru apstrādāt “apt” URL, ja aktivēts.
31.
The handler for "apt" URLs
2012-10-07
“apt” URL apstrādātājs
32.
True if the command specified in the "command" key should handle "apt" URLs.
2012-10-07
Patiess, ja “komandas” lauciņā norādītajai komandai vajadzētu apstrādāt “apt” URL.
33.
True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal.
2012-10-07
Patiess, ja komandai, kas izmantota, lai apstrādātu ar šo URL tipu, jāpalaižas terminālī.
34.
Whether the specified command should handle "apt" URLs
2012-10-07
Vai norādītajai komandai būtu jāapstrādā “apt” URL