Translations by Raivis Dejus

Raivis Dejus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
7.
Enabling '%s' failed
2008-04-09
'%s' aktivizēšana neizdevās
12.
Software index is broken
2008-04-09
Programmatūras indekss ir bojāts
13.
This is a major failure of your software management system. Please check for broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: 'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'.
2008-04-09
Jūsu programmatūras pārvaldīšanas sistēmā ir notikusi nopietna kļūda. Lūdzu pārbaudiet sabeigtās pakotnes ar synaptic, pārbaudiet failu piekļuves tiesības un faila '/etc/apt/sources.list' pareizumu un pārlādējiet programmatūras informāciju ar 'sudo apt-get update' vai 'sudo apt-get install -f',
14.
Need a url to continue, exiting
2008-04-09
Nepieciešams url, lai turpinātu, aizver programmu
15.
Invalid url: '%s' given, exiting
2008-04-09
Nederīgs url: iedots '%s', aizver programmu
16.
Can not deal with protocol '%s'
2008-04-09
Nevar apstrādāt protokolu '%s'
19.
Package '%s' is already installed
2008-04-09
Pakotne '%s' jau ir uzstādīta
2008-04-09
Pakotne '%s' jau ir uzstādīta
2008-04-09
Pakotne '%s' jau ir uzstādīta
20.
Can not install '%s' (%s)
2008-04-09
Nevar uzstādīt '%s' (%s)
2008-04-09
Nevar uzstādīt '%s' (%s)
2008-04-09
Nevar uzstādīt '%s' (%s)
21.
Package '%s' requests minimal version '%s', but only '%s' is available
2008-04-09
Pakotnei '%s' ir nepieciešama minimālā versija '%s', bet pieejama ir tikai '%s'
25.
Install additional software?
2008-04-09
Uzstādīt papildus programmatūru?
2008-04-09
Uzstādīt papildus programmatūru?
2008-04-09
Uzstādīt papildus programmatūru?
29.
Run the command in a terminal
2008-04-09
Palaist komandu terminālī
30.
The command used to handle "apt" URLs, if enabled.
2008-04-09
Komanda ar kuru apstrādāt "apt" URLus, ja aktivizēti,
2008-04-09
Komanda ar kuru apstrādāt "apt" URLus, ja aktivizēti,
2008-04-09
Komanda ar kuru apstrādāt "apt" URLus, ja aktivizēti,
31.
The handler for "apt" URLs
2008-04-09
"apt" URLu apstrādātājs
32.
True if the command specified in the "command" key should handle "apt" URLs.
2008-04-09
Patiess, ja "komandas" lauciņā norādītajai komandai vajadzētu apstrādāt "apt" URLus.
33.
True if the command used to handle this type of URL should be run in a terminal.
2008-04-09
Patiess, ja komandai, kas izmantota, lai apietios ar šo URL tipu, jāpalaižas terminālī.
34.
Whether the specified command should handle "apt" URLs
2008-04-09
Vai norādītajai komandai būtu jāapstrādā "apt" URLi