Translations by Jeroen Schot

Jeroen Schot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)
2012-02-01
Release-bestand is verlopen, %s (ongeldig sinds %s) wordt genegeerd
60.
Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)
2012-02-01
Kon 'gpgv' niet uitvoeren om ondertekening te verifiëren (is gpgv geïnstalleerd?)
84.
Couldn't duplicate file descriptor %i
2012-02-01
Kon de bestandsindicator %i niet dupliceren
86.
Unable to close mmap
2012-02-01
Kan mmap niet sluiten
87.
Unable to synchronize mmap
2012-02-01
Kan mmap niet synchronizeren
89.
Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already reached.
2012-02-01
Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat de grens van %lu bytes al is bereikt
90.
Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user.
2012-02-01
Kan het formaat van de MMap niet vergroten omdat het automatisch vergroten door de gebruiker is uitgeschakeld.
105.
Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument
2012-02-01
Syntaxfout %s:%u: De richtlijn 'clear' vereist een optieboom als argument
136.
Could not open file descriptor %d
2012-02-01
Kon de bestandsindicator %d niet openen
139.
Problem closing the gzip file %s
2012-02-01
Probleem bij het afsluiten van het gzip-bestand %s
140.
Problem closing the file %s
2012-02-01
Probleem bij het afsluiten van het bestand %s
141.
Problem renaming the file %s to %s
2012-02-01
Probleem bij het hernoemen van '%s' naar '%s'
142.
Problem unlinking the file %s
2012-02-01
Probleem bij het ontlinken van het bestand %s
172.
Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)
2012-02-01
Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] onbegrijpelijk)
173.
Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)
2012-02-01
Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([optie] te kort)
174.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)
2012-02-01
Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] is geen toekenning)
175.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)
2012-02-01
Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] heeft geen sleutel)
176.
Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)
2012-02-01
Misvormde regel %lu in bronlijst %s ([%s] sleutel %s heeft geen waarde)
186.
Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details. (%d)
2012-02-01
Kon onmiddellijke configuratie van '%s' niet uitvoeren. Voor details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure. (%d)
188.
Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details.
2012-02-01
Kon onmiddelijke configuratie van reeds uitgepakte '%s' niet uitvoeren. Voor details zie 'man 5 apt.conf', onder APT::Immediate-Configure.
195.
List directory %spartial is missing.
2012-02-01
Lijstmap %spartial is afwezig.
196.
Archives directory %spartial is missing.
2012-02-01
Archiefmap %spartial is afwezig.
197.
Unable to lock directory %s
2012-02-01
Kan de map %s niet vergrendelen
220.
Error occurred while processing %s (NewVersion%d)
2012-02-01
Fout tijdens verwerken van %s (NewVersion%d)
242.
Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)
2012-02-01
Conflicterende distributie: %s (verwachtte %s, maar kreeg %s)
243.
A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s
2012-02-01
Er is een fout opgetreden bij de handtekeningcontrole. De pakketbron is niet bijgewerkt en de oude indexbestanden zullen worden gebruikt. GPG-fout: %s: %s
252.
Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s
2012-02-01
Geen 'Valid-Until'-vermelding in Release-bestand %s
253.
Invalid 'Date' entry in Release file %s
2012-02-01
Geen 'Date'-vermelding in Release-bestand %s
285.
Couldn't find task '%s'
2012-02-01
Kon taak '%s' niet vinden
286.
Couldn't find any package by regex '%s'
2012-02-01
Kon geen enkel pakket vinden bij regex '%s'
288.
Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has neither of them
2012-02-01
Kan noch de geïnstalleerde, noch de kandidaat-versie van het pakket '%s' selecteren omdat deze geen van beide heeft
289.
Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual
2012-02-01
Kan de nieuwste versie van het pakket '%s' niet selecteren omdat deze zuiver virtueel is
290.
Can't select candidate version from package %s as it has no candidate
2012-02-01
Kan de kandidaat-versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze geen kandidaat heeft
291.
Can't select installed version from package %s as it is not installed
2012-02-01
Kan de geïnstalleerde versie van het pakket %s niet selecteren omdat deze niet geïnstalleerd is
301.
Noting disappearance of %s
2012-02-01
De verdwijning van %s wordt opgemerkt
304.
Could not open file '%s'
2012-02-01
Kon het bestand '%s' niet openen
315.
No apport report written because MaxReports is reached already
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat het maximum aantal verslagen (MaxReports) al is bereikt
316.
dependency problems - leaving unconfigured
2012-02-01
problemen met vereisten - wordt niet geconfigureerd
317.
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding volgt op een eerdere mislukking.
318.
No apport report written because the error message indicates a disk full error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is over een volle schijf.
319.
No apport report written because the error message indicates a out of memory error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout is over onvoldoende-geheugen.
321.
No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error
2012-02-01
Er is geen apport-verslag weggeschreven omdat de foutmelding een fout over dpkg-I/O is.
324.
dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem.
2012-02-01
dpkg werd onderbroken; voer handmatig '%s' uit om het probleem te verhelpen.
326.
No mirror file '%s' found
2012-02-01
Geen spiegelbestand '%s' gevonden
328.
[Mirror: %s]
2012-02-01
[Spiegelserver: %s]